Sobota

15. června 2024

Nyní

14°

Zítra

14°

Svátek má

Vysoká kvalita obilí je zásadní, kontroly dovozu budou intenzivní

8. 4. 2023

page.Name
Kvalita obilí na českém trhu je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni, a to díky důkladnému systému kontrol nejen tuzemské produkce, ale i dovozového obilí. S ohledem na zvýšený tranzit zemědělského zboží přes naše území se kontroly ještě více zintenzivní.

Ukrajinské obilí, které se exportuje přes tak zvané Solidarity Lanes, by mělo primárně směřovat na trhy mimo EU, kam bylo původně určeno. O situaci mimořádně jednala pracovní skupina na ministerstvu zemědělství (MZe). „V České republice je kvalita obilí dlouhodobě na vysoké úrovni a udržíme ji i nadále. Proto jsme se dohodli, že se Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělských podniků zaměří na kontroly veškerého dovozu zemědělských komodit ze zahraničí. Na prvním místě je pro nás jednoznačně zdraví spotřebitelů, i proto je u nás systém kontroly dlouhodobě velmi přísný,“ řekl ministr Zdeněk Nekula.

V kontextu situace na zemědělských trzích zejména po invazi Ruska na Ukrajinu ministerstvo zemědělství již několik měsíců monitoruje mimo jiné vývoj dovozu obilovin a olejnin, ale i jiných komodit. Dovoz obilovin do EU v důsledku válečného konfliktu vzrostl, a to přesto, že EU je v produkci obilovin soběstačná. „Udržení vývozu zemědělských produktů považujeme za velmi důležité z hlediska globálního potravinového zabezpečení a podpory ukrajinské ekonomiky, proto i nadále podporujeme pokračování podpory autonomních opatření a rozvoj tak zvaných Solidarity Lanes, jejichž fungování jsme prosadili během našeho předsednictví v Radě EU. Je zřejmé, že tyto koridory plní svůj účel a výrazně pomáhají ke zlepšení odolnosti ukrajinské ekonomiky,

Zklidnění situace na světových trzích je dobře patrné na poklesu cen na komoditních burzách. Ceny obilovin jsou v podstatě již na předválečné úrovni, výrazně nižší, než ceny v loňském roce jsou také ceny pohonných hmot či elektrické energie a plynu „To vše by se mělo propsat i do cen potravin pro spotřebitele. Situaci pečlivě sledujeme, analyzujeme veškerá dostupná data, intenzivní jsou také kontroly dozorových orgánů. Příští týden bude o aktuálním vývoji cen potravin znovu jednat meziresortní skupina. Je třeba vytvořit tlak na to, aby se snížily ceny vstupů rychleji do koncových cen v obchodech,“ řekl ministr Zdeněk Nekula.

Podle MZe je nutné stále sledovat veškeré dopady dovozu z Ukrajiny do EU včetně vlivu na trh Unie a domácích výrobců. Je třeba zajistit, aby zboží nezůstávalo v zemích bezprostředně sousedících s Ukrajinou, ale bylo exportováno prioritně mimo EU. Podle dostupných dat se od února 2022 do ledna 2023 se z Ukrajiny do EU vyvezlo 3526 tisíc tun pšenice, což je desetkrát více. Pokud by trend pokračoval, mohlo by to evropské pěstitele výrazně poškodit. Musí totiž splnit výraznější podmínky pěstování oproti dovozu obilí.

„Dopady na naše zemědělce jsou však iv jiných oblastech, velmi dobře je to vidět u jablek, kde došlo kvůli embargu na vývoz jablek do Ruska a Běloruska k výraznému přehlcení evropského trhu. To snižuje ceny zemědělských výrobců na úroveň, která pro ně přestává být rentabilní. Vysoké ceny krmiv a energií se zase ovlivňují především chov prasat. I proto chci, aby Evropská komise poskytla zasaženým zemím balíček mimořádné pomoci podobně, jako to bylo v minulém roce. Již jsem o tom nyní s komisařem pro zemědělství Wojciech, téma budu řešit i přicházejícím Radě ministrů v Lucemburku,“ dodal ministr Nekula.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto