Sobota

10. června 2023

Nyní

18°

Zítra

16°

Svátek má

Žáci Základní školy Povrly pomohli v terénu se záchranou okáče skalního

6. 4. 2023

page.Name
Žákyně a žáci ze Základní školy v Povrlech vyrazili na Lounsko, aby na Dlouhé hoře u Kozel pomocí hrábí a zahradnických nůžek upravili část stepi pro okáče skalního. Na ploše vymezené pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vyhrabali vrstvy staré trávy a vyštípali zmlazení náletových dřevin, kterými místy zarůstají zdejší cenné trávníky.

Ty jsou domovem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jedním z nich je i motýl okáč skalní, který v České republice přežil pouze v Českém středohoří. V současné době probíhá jeho návrat do krajiny Českého krasu a na Mohelenskou hadcovou step.

Okáč skalní potřebuje ke svému životu rozvolněné nízké trávníky s ploškami obnažené půdy a s porosty kostřav, které jsou živnou rostlinou jejich housenek. Dlouhá hora je pravidelně pasena smíšeným stádem ovcí a koz, které z větší části zajišťuje podmínky pro okače skalního. Po letech s vyššími srážkami je však na některých částech kopce potřeba provést ruční vyhrabání stařiny a odstraňování dřevin.

I přes nepříznivé počasí se žákyně a žáci s vervou pustili do práce a po skončení akce zůstala pod kopcem velká hromada suché trávy a vyštípaných křovin. Všem žákyním a žákům, i jejich učitelům, děkujeme za pomoc. Na podporu okače skalního běží regionální akční plán, o kterém se více dozvíte zde:  https://www.zachranneprogramy.cz/regionalni-akcni-plany/okac-skalni-chko-ceske-stredohori/

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: ZŠ Povrly