Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Boj s lupinou pokračuje, dobrovolníci opět likvidovali invazní rostlinu

27. 5. 2023

page.Name
Odstraňování škodlivé, invazní lupiny mnoholisté včera pokračovalo v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Jejímu vyrývání se věnovali dobrovolníci ze společnosti Takeda.

Lupina patří k nepůvodním druhům, které velmi výrazně ohrožují českou přírodu. Vytváří husté porosty, které vytlačují původní druhy květin. Navíc obohacuje půdu o dusík a tím vytváří podmínky pro šíření plevelů, jako jsou kopřivy nebo šťovíky. „Šíření invazních druhů představuje jeden z nejzávažnějších problémů v oblasti ochrany přírody. Nejenom že ohrožují biologickou rozmanitost, ale působí také obrovské ekonomické škody. Vědci odhadují, že za poslední půlstoletí způsobily celosvětově finanční ztráty ve výši 1,3 bilionu dolarů,“ zmínil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Akce měla být původně rozsáhlejší, ale kvůli panice způsobené výskytem azbestu v části bývalého vojenského prostoru některé firmy nakonec své plány zrušily. Dobrovolníci s rýči se snažili lupinu vyrývat i s kořeny. To je velmi obtížné, protože v některých případech jsou kořeny velmi rozvětvené, suché, tvrdé půdě je jejich kompletní odstranění náročné.

„Pokud uvidíte lupinu v přírodě, může alespoň utrhnout její květ. Rostlina sice rok znovu vyroste, ale zabrání tím dozrání dalších semen, která by tento nebezpečný druh rozšířila do dalších míst,“ doplnil Dostál. Lupina mnoholistá se do rezervace šíří z okolních pozemků, kde proti ní roky nikdo nezasahuje. Dobrovolníci proto v minulých dnech vyčistili od invazních rostlin i nejbližší okolí rezervace. Kromě vyrývání invazní lupiny další část dobrovolníků sbírala odpadky v okolí okružní stezky vedoucí kolem rezervace.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina