Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

13°

Svátek má

Dobrá zpráva: Kůrovcová kalamita již druhým rokem pozvolna ustupuje

10. 5. 2023

page.Name
Kůrovcová kalamita, která v minulých letech devastovala české lesy, je na pozvolném ústupu. V minulém roce tuto skutečnost zaznamenali lesníci. V hlášení od vlastníků lesů za rok 2022, reprezentující necelých 70 procent celkové výměry lesních pozemků v České republice, byl vykázán meziroční pokles objemu celkového poškození o přibližně čtvrtinu.

Konkrétně je to pokles o 13,8 milionu metrů krychlových na 10,2 milionu. Objem nahodilých těžeb po přepočtu na rozlohu tuzemských lesů po čtyřech letech konečně nepřekračuje odvozený roční etát. Počasí bylo loni, s ohledem na dlouhodobé trendy let 1991 až 2020, teplotně nadprůměrné a srážkově mírně podprůměrné. Z hlediska ochrany lesa ve srovnání s předchozími lety šlo o období příznivější, což je patrné také z důkazů výskytu lesních škodlivých činitelů.

Celkový objem nahodilých těžeb nahlášených vlastníky lesů v důsledku poškození abiotickými vlivy, jako jsou vítr, sníh, námraza, sucho a všechny ostatní abiotické příčiny včetně antropogenních faktorů činil v roce 2022 4,4 milionu metrů krychlových (2021: 4,1 mil. m 3 , 2020: 4,4 mil. m 3 , 2019: 4,4 mil. m 3). Působením všech biotických škodlivých činitelů bylo podle důkazů loni poškozeno 5,8 milionu metrů krychlových dřevních hmot, v roce 2021 to bylo 9,7 milionu, v roce 2020 o 15,4 milionu a v roce 2019 o 14,8 milionu metrů krychlových.

Z celkového množství biotického poškození bylo v roce 2022 evidováno přes 5,6 milionu metrů krychlově vytěženého smrkového kůrovcového dříví, což představuje druhý po sobě jdoucí meziroční pokles po osmi letech permanentního nárůstu v období let 2013 až 2020. Stále však jde o extrémně vysoké objemy, být zpravidla lokálně podmíněné. Kůrovcová kalamita není ještě zdaleka na většině území Česka pod úplnou kontrolou a při souběhu nepříznivých okolností hrozí opětovné zvrácení pozitivního trendu posledních dvou let.

Oproti roku předchozímu, kdy bylo evidováno 9,5 milionu metrů krychlových kůrovcového dříví, jde o pokles o 3,9 milionu metrů krychlových ( v roce 2020 bylo evidováno 14,9 milionu metrů krychlových a v roce 2019 14,5 milionu metru). Jde prakticky čistě o dříví napadené lýkožroutem smrkovým. Pokud objem evidovaný v roce 2022 přepočteme na celkovou rozlohu lesů v Česku, kdy hlášení pokrývá 67 procent rozlohy lesů, dostaneme se na hodnotu více než 8 milionů metrů krychlových vytěženého smrkového kůrovcového dříví!

Rozsah napadení se v regionech meziročně vyvíjí a je územně diferencován. Mnohem více je zasažena západní polovina Česka. V roce 2019 byl přibližný poměr rozdělení kůrovcového dříví Čechy versus Morava a Slezsko zhruba 50 na 50, v roce 2020 již bylo 65 procent objemu kůrovcového dříví evidováno v Čechách, v roce 2021 to bylo 75 a loni opět 65 procent. Na severovýchodě České republiky, kde byla situace v předchozích letech nejhorší, kalamita v posledních letech výrazně ustoupila, především v souvislosti s úbytkem starších atraktivních smrkových porostů v pahorkatinných a vrchovinných polohách. Přesto zde došlo ke stagnaci rozsahu kůrovcového napadení až k jeho mírnému zvýšení.

V roce 2022 byla situace nejdramatičtější v kraji Vysočina (evidováno 976 tis. m 3), v Plzeňském (769 tis. m 3), Ústeckém kraji (547 tis. M 3), Středočeském (445 tis. m 3), Olomouckém (420 tis. m 3), Pardubickém (407 tis. m 3) a Jihočeském (400 tis. m 3). Převaha porostů se v celém napadeném území nachází v nadmořských výškách do zhruba 800 metrů, vlastní horské polohy jsou dosud zasaženy méně.

Ke zvládání kůrovcové kalamity napomohlo oživení trhu s dřívím, stabilizace cen dřevních hmot a postupné navýšení těžebních, odvozních a zpracovatelských kapacit. Jedny z nejproblematičtějších oblastí jsou aktuálně na pomezí Ústeckého a Libereckého kraje a také na Plzeňsku. V roce 2023 lze celkově očekávat další pokles objemu vytěžené smrkové kůrovcové dřevní hmoty, a to až do přibližné hodnoty 60 až 70 procent objemu roku 2022.

Ani v letošním roce a v letech následujících však není možné omezovat úsilí o zastavení dalšího rozvoje lýkožroutů. Nelze rezignovat na provádění opatření ochrany lesa před podkorním hmyzem, přičemž hlavní prioritou musí být pečlivé vyhledávání, včasné zpracování a účinná asanace aktivních kůrovcových stromů. Ze zmíněných 5,6 milionu metrů krychlových evidovaných kůrovcových těžeb byla včas vytěžena a účinně asanována pouze menší část. Z toho je evidentní, jaké nebezpečí smrkovým porostům v Česku i nadále hrozí. Zatím bylo během let 2015 až 2022 kůrovci napadeno přibližně 90 až 100 milionů metrů krychlových smrkové dřevní hmoty, přičemž „živá“ zásoba smrkových porostů byla k září roku 2019 odhadována v objemu kolem 400 milionů metrů krychlových.

(hyš-jř)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Jan Řezáč