Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

13°

Svátek má

Finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty je opět k dispozici

10. 5. 2023

page.Name
O finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty, které jsou cennými lučními společenstvy nebo jsou významné z hlediska krajinného rázu, lze opět žádat i v letošním roce. Finanční podpora je dostupná pro žadatele s výměrou lučního porostu 0,3 až 5 hektarů.

Zdrojem příspěvku je Program péče o Ministerstva životního prostředí ČR a nelze jej kombinovat s dotacemi z Agroenviromentálně-klimatických programů Ministerstva zemědělství ČR. Příspěvek slouží jako podpora péče o trvalé travní porosty, a to správnými a šetrnými způsoby, ať už jde o seč s úklidem travní hmoty nebo pastvu. Za seč není považováno mulčování. Za nežádoucí je považováno i mulčování s následným vyhrabáním travní hmoty, a to hlavně kvůli nešetrnosti vůči bezobratlým živočichům, kdy dochází k jejich vysoké úmrtnosti. Příspěvek je poskytnut na obhospodařovanou plochu travního porostu, jehož výměra je stanovena na základě zákresu do leteckého snímku na Správě KRNAP.

Žadatelé, kteří podávali v loňském roce víceletou žádostí, budou do 15. května kontaktováni. Poté jim bude zaslána rovnou Dohoda o provedení manažerských opatření. V případě změn ze strany žadatelů je nutné tyto změny nahlásit také do 15. května. Noví žadatelé musí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde s odpovědným pracovníkem provedou zákres obhospodařované plochy, na kterou budou žádat o příspěvek. Příjem nových žadatelů je od 1. do 31. května. Na osobní schůzce je nutné se předem domluvit, telefonicky nebo e-mailem. Uzávěrka příjmů všech žádostí je 31. května.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Podmínkách pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma zveřejněných na webových stránkách https://www.krnap.cz/priroda/pece/.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto