Úterý

16. července 2024

Nyní

26°

Zítra

22°

Svátek má

Greenpeace: Česko selhává v ochraně přírody, nekácejte staré lesy

4. 5. 2023

page.Name
Zástupci a zástupkyně organizace Greenpeace dnes odevzdali na ministerstvu zemědělství požadavky kampaně za záchranu lesů s původní druhovou skladbou starších 120 let. Před vchodem do budovy rozmístili pařezy symbolizující destrukci starých lesů, která nyní probíhá.

Greenpeace již několik let vede kampaň proti ničení unikátních bukových lesů v Krušných horách. Přímo po ministerstvu Greenpeace chce, aby nařídilo státnímu podniku Lesy ČR přestat s kacením a nešetrným managementem ve zbývajících starých lesích, z nichž má ve správě zhruba polovinu. Zároveň by vláda podle Greenpeace měla připravit opatření, která zamezí ničení lesů i dalším vlastníkům. Pro své požadavky ve výzvě Nekácejte nyní sbírá podpisy lidí.

V sobotu 17. června bude Greenpeace pořádat naučnou procházku s přírodovědci do starého lesa u Litvínova. Právě v okolí Litvínova se má nyní znovu kácet, společnost Lesy ČR zde usiluje o pokácení několika tisíc stromů. Ústecký kraj tento záměr výrazně omezil, Lesy ČR se však odvolaly, protože chtějí kácet v původním rozsahu.Nyní se do celé kauzy vložilo ministerstvo životního prostředí, které zrušilo jedno z povolení ke kácení. Organizace Greenpeace proto vyzvala ministerstvo, aby zrušilo společnosti kromě jednoho povolení ke kácení i celý lesní hospodářský plán pro dotčenou oblast, a aby zajistilo, že se v místních lesích už nebude kácet.

V minulosti organizace Greenpeace kritizovala například nedostatečnou ochranu bukových lesů v okolí zámku Jezeří u Horního Jiřetína, kde hospodaří firma IH Farm patřící Olze Grillové, nevlastní dceři uhlobarona Pavla Tykače. Na základě tlaku podepsal vlastník lesa s Ústeckým krajem smlouvu o ochraně a vyhlásil bezzásahové území, byť ne v takovém rozsahu, jak ekologická organizace požadovala.

Později organizace Greenpeace také upozornila na ilegální kácení bez povolení, které provedly Lesy ČR u Litvínova a firma Royal Pine v Mariánském údolí u Horního Jiřetína. V minulých týdnech vyvolalo odpor veřejnosti také kácení ve starých listnatých lesích v Karpatech - ve Ždánickém lese u Kyjova a u nedalekých Chřibů.

Staré lesy jsou unikátní a jsou důležité pro zachování biologické rozmanitosti. V Česku pokrývají zhruba devět procent rozlohy, z toho zhruba polovina je ve vlastnictví státu. Žijí zde vzácné druhy, jako jsou lejsek malý, strakapoud prostřední, sokol stěhovavý a netopýr rezavý i brouci páchník hnědý, kovařík fialový, ale také různé druhy tesaříků, nosorožíků nebo roháčů. V dutinách starých stromů se pak ukrývají plši a další savci. Jen zlomek těchto lesů je však nějakým způsobem chráněn.

Biodiverzita je podle vědců zásadní pro přežití lidstva na Zemi, proto se k ochraně biologické pestrosti zavázaly i světové státy včetně Česka na konferenci v Montrealu loni na podzim. Státy se dohodly, že do roku 2030 budou chránit 30 procent rozlohy moře a souší, přičemž 10 procent bude chráněno pořádně. Greenpeace požaduje, aby v Česku mezi chráněnými oblastmi byly i unikátní staré lesy.

Podle Nikoly Krejčové, vedoucí kampaně Greenpeace za záchranu starých lesů, jsou tyto lesy domovem mnoha vzácných živočišných a dalších druhů, které jinde nenajdeme. Pokud je tedy nyní vykácíme, už nedožijeme jejich plné obnovy. Pokud staré lesy necháme dožít, biodiverzita v nich se bude dále zvyšovat a postupně se lesy budou obnovovat.

„Staré lesy mají i další důležité funkce, stabilizují vodní režim v krajině a pomáhají nám zmírňovat průběh klimatické krize. Vyzýváme proto Lesy České republiky a Ministerstvo zemědělství ČR, aby přestaly kácet lesy 120 let a ochránily je tak pro biodiverzitu i nás všechny. Je na rozhodnutí státu, jak naloží s majetkem nás všech, proto by měl rozhodnout o ochraně starých lesů ve svém co nejdříve,“ uvedla.

(hyš-lh)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Greenpeace ČR