Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Hradec připravuje pravidla pro obnovu zeleně v Jiráskových sadech

4. 5. 2023

page.Name
Jiráskovy sady v Hradci Králové jsou dominantní plochou zeleně v centru města, o jejichž údržbu včetně obměny zeleně se pravidelně starají technické služby. Město nyní plánuje pro další postupnou obnovu dřevin a jiných porostů taková pravidla, aby byla podpořena dlouhodobá udržitelnost funkční zelené plochy.

Radní města proto na svém zasedání v tomto týdnu schválili vyčlenění půl milionu korun na zpracování studie, která navrhne kompozici pro další vývoj této parkové plochy. „Některé porosty v tomto území v posledních letech dožívají a další jsou dlouhodobě neperspektivní, a to především vlivem suchých období v posledních letech. Přestože je jednou z variant provedení výměny kus za kus, není toto řešení z dlouhodobého hlediska reálné,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Adam Záruba.

Podle něj už v některých místech není opakovaná výsadba možná. „S ohledem na to jsme se rozhodli přistoupit k pořízení studie, díky které budeme moci do budoucna jinak a lépe nastavit umístění i druhovou skladbu nových výsadeb a zajistit tak lepší udržitelnost,“ řekl. Společně se studií budou také zpracován stavebně-historický průzkum území, ze kterého bude návrh úpravy lokality vycházet.

„Pokud bychom i nadále pokračovali v náhradní výsadbě v tomto území bez prověřeného koncepčního podkladu, mohlo by postupem času dojít k narušení celkové kompozice a také ke snížení historické i společenské hodnoty území,“ dodal náměstek. Na pořízení studie radní města na svém zasedání v tomto týdnu vyčlenili půl milionu korun. Zpracovanou by ji město mohlo mít v polovině příštího roku. Následně na to mohou navázat první úpravy z plánované revitalizace.

Jiráskovy sady mají rozlohu 5,5 hektaru. Založeny byly v roce 1896 a jsou součástí městských památkových zón. Zároveň jde o lokalitu s archeologickými nálezy.

(hyš-kr)
redakce@prirodatv.cz
Foto: hradeckralove.org, Sláva Balcar