Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Intenzivně se připravuje vydání Fotografického atlasu rostlin České republiky

18. 5. 2023

page.Name
Zbrusu nová kniha bude obsahovat fotografie zhruba 3100 druhů cévnatých rostlin současné české květeny včetně fotografií důležitých určovacích znaků. „Abychom ji měli na začátku roku 2027 kompletně připravenou na závěrečné korektury, potřebujeme teď na jejím vzniku tři roky intenzivně pracovat,“ uvedli její tvůrci na Facebooku Chráněné krajinné oblasti Blanský les.

Internet je plný fotografií rostlin. Tak proč knihu? Na webu nenajdete zdaleka všechny plané české rostliny a v určení se často objevují chyby. Navíc! Lepší kniha v ruce, než žádná data v mobilu. A co knihy, které již na trhu jsou? Různé atlásky, bylináře a podobně. Obsahují nanejvýš kolem 1000 druhů běžných rostlin. To nestačí! Zahraniční publikace? Několik jich je, ale jsou to přece jen jiné země a v každé z nich podstatná část našich druhů chybí a taky v nich nenajdete česká jména, takže jsou spíš jen pro odborníky.

Kniha bude obsahovat, jak už bylo zmíněno, více než 3100 rostlin. Bude zahrnovat všechny původní druhy, běžně se vyskytující nepůvodní druhy a nejvýznamnější křížence, poddruhy a variety. Z pěstovaných rostlin budou zařazeny jen velmi časté druhy dřevin a běžně zplaňující byliny. Součástí knihy budou i velmi obtížně určitelné skupiny, například kontryhely, ostružiníky a pampelišky. Fotografický atlas rostlin České republiky bude první kompletní fotografická botanická kniha na našem trhu.

„Fotografie a údaje o rostlinách budou zkontrolovány odborníky. Nápad vytvořit knihu fotografií českých rostlin se zrodil už před lety, ale intenzivně na ni pracujeme ve svém volném čase od roku 2018. Postupně jsme ke spolupráci oslovili přes 60 botaniků a fotografů,“ říkají autoři, kteří na knihu shánějí peníze také proto, že kdyby cena knihy měla zaplatit odbornou a dlouhodobou práci na ní, byla by kvůli vysoké ceně prakticky neprodejná a nedostala se k cílové skupině, již je veřejnost. „Zájem o knihu bude mít ale i většina milovníků přírody, rodiče dětí školního věku, skauti, učitelé, studenti, zkrátka všichni, kdo chodí ven s očima otevřenýma,“ uvedli.

Celkem na práci všech spoluautorů je potřeba sehnat alespoň 5 miliónů korun. Od veřejnosti se autoři pokusí vybrat desetinu této částky, tedy půl milionu korun, na platformě donio ( www.donio.cz/fotoatlas-rostlin-kniha-pojdme-to-dotahnout ). Na to však mají jen necelé tři měsíce, sbírka bude jen do 26. července 2023.

A kdo za projektem stojí?

1. Alena Lepší – koordinuje projekt, má za úkol zajistit jeho financování, je předsedkyní spolku Fotografující botanici, má na starosti  Facebook projektu, udržuje v týmu optimistického ducha, na exkurzích vymýšlí studentům zapeklité mnemotechnické pomůcky.

2. Dana Holubová – vytvořila a spravuje web Botanická fotogalerie a Fotografický atlas rostlin České republiky. Kromě toho dodává fotografie do profesionálních botanických webů  Pladias a FloraVeg.

3. Karel Boublík – předseda Jihočeské pobočky České botanické společnosti, učitel botanických předmětů na České zemědělské univerzitě v Praze, vedoucí exkurzí na floristických kurzech České botanické společnosti a znalec rostlinných společenstev. Člen redakčních rad časopisů Zprávy České botanické společnosti a Živa. Jeho oko bedliváka mu mimo jiné vysloužilo přezdívku „Tečka kurzívou“.

4. Petr Koutecký – člen hlavního výboru České botanické společnosti, učitel botanických předmětů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, šéfredaktor časopisu Folia Geobotanica, člen redakční rady časopisu Preslia a Sborníku Jihočeského muzea, vedoucí exkurzí na floristických kurzech České botanické společnosti, spoluautor Klíče, specialista nejen v terénní, ale i laboratorní botanice.A také garanti (viz fotografie), což je osm specialistů na určité skupiny rostlin, tři botanici zpracovávající zbytek a také fotografové. Fotografují také téměř všichni editoři, garanti a konzultanti. Podrobněji o autorech zde: www.fotoatlas-rostlin.cz/home/o-autorech.

(hyš-al)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Blanský les