Sobota

15. června 2024

Nyní

14°

Zítra

14°

Svátek má

Ještě větší sekačky, na louky byly povolány stáda skotu

22. 5. 2023

page.Name
Díky dostatku vláhy roste tráva jako o závod. Křoviny i náletové semenáčky dřevin se obalily listím a začínají být hrozbou pro některá vzácná stanoviště. Bezlesí v Chráněné krajinné oblasti Brdy totiž patří k nejcennějším biotopům, a proto je nutné zabránit jejich zarůstání.

Ideální je využití přírodních a věky prověřených postupů. Do některých lokalit byly proto nasazeny malé sekačky v podobě ovcí a koz. Tam, kde to nestačí nebo to není vhodné, nastal čas povolat stáda skotu, která lze aktuálně potkat na Hrachovišti a na Padrtích.

Management v podobě pastvy probíhá ve spolupráci Agentur ochrany přírody a krajiny ČR s Vojenskými lesy a statky ČR a dalšími vlastníky pozemků. Financován je z dotačního programu Péče o krajinu Ministerstva životního prostředí ČR.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Brdy