Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Komplexní plán proti suchu na příští léta spatřil světlo světa

18. 5. 2023

page.Name
Zajistit vodní zdroje s pitnou vodu pro obyvatele, zadržet a posílit vodu v krajině pro přírodu i zemědělskou produkci a zabezpečit energetické zdroje. To jsou hlavní cíle Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023-2027 Ministerstva zemědělství ČR (MZe). Materiál vypracovaný ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP) právě schválila vláda.

Koncepce ochrany před následky sucha je zásadní materiál, ve kterém popisujeme, jakým způsobem se dlouhodobě chystáme zmírnit dopady klimatické změny. Vycházíme při tom z nejnovějších poznatků a inspirujeme se také zkušenostmi z realizací a opatření v uplynulých letech. Musíme být připraveni na budoucí výskyt sucha, nerovnoměrných srážek a nárůst teploty vzduchu,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka je nutné se adaptovat o to rychleji, protože z aktuálního vyhodnocení hydrologické situace a v Koncepcích modelovaných scénářů lze očekávat zvýšení teploty vzduchu o více než dva stupně Celsia ještě před rokem 2040. „Nutnost realizace adaptačních opatření, zejména efektivních opatření k zajištění vodních zdrojů pro zásobování obyvatelstva pitnou, zabezpečení energetických zdrojů a současně s vodou a současně i k zadržení a posílení vody v krajině pro krajinné ekosystémy a zemědělské produkce, je o to naléhavější,“ uvedl.

Prevence proti suchu zahrnuje různé stavby a postupy, které se vzájemně doplňují. MZe  chce v příštích letech podporovat výstavbu a rekonstrukci rybníků, vodovodů a kanalizací, pozemkové úpravy, které vracejí vodu do krajiny, a propojování vodárenských soustav, aby bylo možné v případě sucha přivést vodu do postižených míst. „Cílem všech opatření je zajistit dostatek pitné vody pro obyvatelstvo, zadržovat vodu v krajině, posilovat vodní zdroje a zajistit i dostatek vodních zdrojů pro dobrý stav životního prostředí a zároveň pro zemědělskou produkci,“ sdělil ministr Nekula.

Na vybudování opatření každý rok MZe vynaloží téměř 16 miliard korun, z toho 40 procent z národního rozpočtu a 60 procent z fondů Evropské unie. Pro opatření v gesci MŽP bude potřeba ročně zhruba devět miliard korun. „Pro příklad, jen na potřebnou revitalizaci vodních toků počítáme s jednou miliardou korun z aktuálního Operačního programu Životního prostředí. Dotací na celou mozaiku opatření proti suchu připravujeme celou řadu, právě teď nám až do konce listopadu běží více než třicetimilionová výzva pro majitele nebo nájemce malých vodních nádrží na jejich dílčí opravy,“ poznamanal ministr Hladík, s tím, že čím více tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím pomaleji voda z krajiny odteče.

„Kromě toho obcím a krajům také právě teď nabízíme finance ve výši přes 18 milionů korun na zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině a návrhů konkrétních opatření,“ vysvětlil ministr. K tomu ještě přibydou vlastní prostředky investorů, například obcí nebo podniků povodí, podíl se pohybuje obvykle v rozmezí 20 až 50 procent, ale pro některá opatření zaměřená na ochranu přírody může být dotace až 100 procent.

Materiál navazuje na koncepci pro období 2017 až 2022, jehož cíle se podařilo naplnit. V těchto letech bylo na prevenci proti suchu v gesci MZe každoročně vynaloženo 13,2 miliardy korun, a v gesci MŽP 2,7 miliardy. Bylo vybudováno 686 kilometrů vodovodních sítí, 34 úprav pitné vody a zafinancováno 63 projektů propojení vodárenských soustav, což umožňuje nově připojit 104 tisíc obyvatel.

Vodní poměry v krajině posílilo 2300 malých nádrží a rybníků a akumulační prostor rybníků zvýšil odbahnění o 1,3 milionu metrů krychlových. Na přípravu výstavby víceúčelových vodních nádrží Vlachovice, Kryry, Senomaty a Šanov bylo alokováno 663 milionů korun a na rekonstrukci přivaděčů 78 milionů korun.

(hyš-vb-lj)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto