Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Krkonošský národní park slaví významné jubileum, 60. výročí založení

12. 5. 2023

page.Name
Před 120 lety byl c. a k. místodržitelstvím v Praze vydán výnos o ochraně krkonošské květeny. V roce 1904 zřídil Jan Nepomuk, hrabě Harrach na Strmé stráni v Labském dole první krkonošskou rezervaci. Před 100 lety navrhl profesor František Schustler zřízení Národního parku krkonošsko-jizerského. V roce 1959 byl na polské straně vyhlášen Karkonoský Park Narodowý. V důsledku těchto všech kroků vyhlásila vláda před 60 lety, 17. května 1963, Krkonošský národní park i na české straně hor.

Zřízení prvního českého národního parku bylo vyvrcholením několika desetiletí úsilí o ochranu krkonošské přírody a počátkem práce nejprve několika málo odborníků, z nichž se vývojem a postupným připojováním pracovišť, jako jsou muzeum, státní správa, lesní hospodářství stala v roce 1994 organizace o pěti odborech. Dnešní stav ochrany krkonošské přírody je tedy výsledkem společné práce mnoha pracovníků různých specializací, kteří prošli pracoviště správy. Externí vědecké pracovníky či dodavatelské firmy už nikdo ani nespočítá. Zapojení a propojení takového počtu lidí jednoznačně podtrhuje současné motto, které zní: Člověk a příroda.

K oslavě tohoto významného jubilea Správa KRNAP připravila řadu akcí, které se konají v průběhu celého roku. Již v lednu představila emblém 60. výročí a nového jednotného vizuálního stylu Správy KRNAP. Emblém doplňuje značku KRNAP a jeho použití je časově omezené po dobu oslav výročí. Grafické ztvárnění emblému navazuje na současné architektonické koncepty KCEV Krtek a budoucího Návštěvnického centra Krkonošského národního parku.

Geometrická skladba jejich jednotlivých dílů se odráží v pojetí emblému. Pestrá skladba barev představuje dosavadní pestrost aktivit Správy KRNAP a různorodost přírodního bohatství, pro nějž byl národní park vyhlášen a které se v Krkonoších nachází dodnes. Veřejnost si tohoto emblému může všimnout na uvítacích stojanech s logem KRNAP na hranici národního parku nebo na služebních vozech správy.

Od dubna do září jsme připravili v sedmi krkonošských městech a obcích zábavná odpoledne: 22. dubna Horní Maršov, 3. června Jablonec nad Jizerou, 3. června Janské Lázně, 24. června Poniklá, 15. července Jilemnice, 12. srpna Rokytnice nad Jizerou, 9. září Žacléř, kdy se setkáme s místními obyvateli, s našimi sousedy. Pro děti budou připraveny hry s krkonošskou a environmentální tematikou,“ zve na akce Radek Drahný, mluvčí Správy KRNAP.

V šesti krkonošských kostelích se skvělou akustikou a silnými příběhy jsou naplánovány koncerty klasické hudby v podání trubačů Správy KRNAP a hudebníků vrchlabské Základní umělecké školy Karla Halíře. První – ve hřbitovním kostele v Horním Maršově – se již uskutečnil. Na další koncerty lze zajít 2. června v evangelickém kostele v Křížlicích, 9. června v kostele sv. Václava v Pasekách nad Jizerou, 16. června v kostele Nejsvětější Trojice ve Fořtu, 8. září v kostele sv. Václava v Rudníku a 22. září v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí.

Hlavní akce k 60. výročí se plánuje na pátek 19. května ve Vrchlabí. Na Náměstí T. G. M. se uskuteční tři koncerty a třešničkou na dortu bude večerní videomapping na jižní fasádu bývalého augustiniánského kláštera. Zahájení bude v 16 hodin koncertem crossoverové skupiny Tlupa. Od 17.30 se přítomní zaposlouchají do produkce vrchlabského Big Bandu, v 19 hodin krev rozproudí legendární Děda Mládek Illegal Band. Ve 20.30 s příchodem soumraku nastane vrchol večera, a to tak zvanou efektovou videomappingovou projekcí v kombinaci s laser show. Během zhruba sedmi minut se diváci potěší podívanou z historie a ochrany přírody KRNAP. Tato show pak bude pokračovat ve smyčce každých 15 minut do 21.30 hodin.

V polovině roku správa veřejnosti představí nový krátkometrážní dokumentární film o Krkonoších. Navíc po celý rok byla výrazně posílena komunikace na sociálních sítích s cílem přiblížit veřejnosti nejen krásu Krkonoš a fenomény, které jsou chráněny, ale i všechny aktivity, jež Správa KRNAP musí provádět, aby unikátní přírodu Krkonoš zanechala dalším generacím ve stejném nebo ještě lepším stavu.

Při oslavách je možné se podívat i na výstavy fotografií. Ve vstupní chodbě ve Správě KRNAP vystavují své snímky účastníci foto vycházek, které již řadu let pořádá. V Krtkovi je zase k vidění velkolepá fotografická výstava 60 let Krkonošského národního parku o jeho krásách, důvodech ochrany a problémů, kterým hory musí čelit. Výstava potrvá do 31. srpna. Devět desítek velkoformátových pláten poté zamíří do pražské holešovické galerie H40, kde bude expozice kulisou k lektorovaným programům pro školy. Vernisáž je naplánována na 7. září a samotná výstava potrvá od 11. září do 11. října.

Poslední, ale nikoliv významem, akcí, která je spojena s oslavami 60. výročí založení KRNAP je na podzim plánované otevření nového vrchlabského Návštěvnického centra Krkonošského národního parku. Budova bývalého augustiniánského kláštera, později sídlo Krkonošského muzea Správy KRNAP, byla pro veřejnost uzavřena v říjnu 2017. V mezidobí prošel stavební rekonstrukcí celý objekt, pro potřeby Návštěvnického centra KRNAP vznikl v architektonickém studiu renomovaného architekta profesora Romana Kouckého objekt nového vstupu a v interiéru vzniká zbrusu nová expozice dokumentující příběh Krkonoš, a to jak s ohledem na jedinečnou přírodu, tak ve vztahu k soužití přírody a člověka.

Krkonoše. Krkonošský národní park. Jen málokdo si název nejvyšších českých hor a nejstaršího národního parku nespojí s nějakým výjevem, zážitkem či vzpomínkou. Najdeme tu hned několik českých nej. Nejvyšší horu i vodopád České republiky doplňují místa důvěrně známá z pohlednic a turistických průvodců. Vždyť kdo neslyšel o malebném Mumlavském vodopádu, tajemném Rýchorském lese, skrytém Černohorském rašeliništi či osobně nenavštívil pramen Labe. Přitom zmíněná turistická lákadla tvoří jen zlomek přírodních i kulturních hodnot, pro něž byl založen Krkonošský národní park.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP, Oldřich Nermuť