Sobota

10. června 2023

Nyní

19°

Zítra

17°

Svátek má

Lupinobraní, v rezervaci kopytníků dobrovolníci odstraňují invazní rostliny

18. 5. 2023

page.Name
Škodlivou invazní rostlinu lupinu mnoholistou, známou také pod názvem vlčí bob, odstraňují dnes dobrovolníci v rezervaci velkých kopytníků a v jejím okolí. Tento nepůvodní druh se šíří v mnoha oblastech republiky a vytlačuje z přírody místní druhy květin. Vytváří husté, zapojené porosty, z nichž se původní druhy nedokáží prosadit. Navíc obohacuje půdu o dusík, takže pomáhá zvyšování početnosti plevelů, jako jsou kopřiva nebo šťovík.

„Do rezervace velkých kopytníků se lupina šíří z okolních pozemků, kde proti ní nikdo nezasahuje. Přestože již několik let lupinu na území rezervace likvidujeme, kvůli neustálému šíření z okolí postupně přibývá. Proto jsme se letos zaměřili i na nejbližší okolí rezervace tak, abychom omezili hlavní zdroj, odkud lupina expanduje do okolí,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Čtrnáct dobrovolníků vybavených rýči vyrývalo lupinu i s kořeny. „Lupina je mnoholetá rostlina. Pouhé utržení květu tak nestačí, protože by další rok opět vyrostla z kořenů. I utržení květu je ale v případě tohoto druhu minimální prevence, protože brání dozrání a rozšíření semen, kterých tato rostlina dokáže vyprodukovat obrovské množství,“ upozornil Dostál. Bez pomoci dobrovolníků by ochránci přírody boj s nevítaným vetřelcem nezvládli. Česká krajina každoročně umožňuje svým zaměstnancům věnovat se činnosti dobrovolným v organizacích podle vlastního výběru. Letos, stejně jako loni, byla vybrána rezervace velkých kopytníků, která vznikla na území někdejšího vojenského prostoru v Milovicích.

„Tento projekt společnosti Česká krajina bereme jako unikátní krajinotvorný počin, při němž dochází nejen k zpětnému šlechtění pratura a rozšiřování stád zubrů a koní, ale díky spásání ploch tímto tradičním způsobem se daří prosadit vzácným druhům rostlin i hmyzu. Jde o nádherný příklad nastavení rovnováhy v přírodě přirozenou cestou a my jsme rádi, že můžeme být aspoň trochu při tom,“ vysvětlila Alena Kunzfeldová ze společnosti Beckman Coulter, odkud dobrovolníci na první milovické lupinobraní přijeli.

Loni studenti z České zemědělské univerzity pomáhali odstraňovat invazní rostlinu celík kanadský, letos poprvé se brigáda zaměřila na lupinu. V rezervaci velkých kopytníků a v jejím okolí se ochránci přírody zaměřují především na likvidaci čtyř druhů invazních rostlin, kromě lupiny mnoholisté a celíka kanadského jsou to také dřeviny trnovník akát a javor jasanolistý. „Potlačování invazních druhů je nejdůležitější úkol, kterému by se měla věnovat ochrana přírody i vlastníci pozemků na území Národní přírodní památky Mladá, která pokrývá větší část bývalého vojenského prostoru,“ upozornil Dostál.

Lupina mnoholistá je původní v Severní Americe, kde roste od jižní Aljašky až po Kalifornii. V České republice patří k nejnebezpečnějším invazním druhům. Zvířata na pastvinách se vyhýbají, protože je jedovatá. „Kromě likvidace lupiny v přírodě je třeba zajistit, aby se tento škodlivý druh dál nešířil do volné krajiny. Podobně jako u dalších invazních druhů by měl být proto zakázán její prodej v zahradnictví a pěstování na zahradách, odkud se šíří dál do přírody,“ konstatoval ředitel České krajiny.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina, Facebook NP Šumava