Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Na polích a také na pastvinách vyrostou duby, habry a lípy

24. 5. 2023

page.Name
Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo nové opatření Agrolesnictví. Zemědělci budou moci získat podporu na pěstování dřevin, pokud na stejném pozemku budou zároveň růst zemědělské plodiny nebo se tam budou pást hospodářská zvířata. Do roku 2027 je na dotaci připraveno více než 127 milionů korun.

Nová opatření Agrolesnictví, které pro zemědělce přichystalo MZe, začne fungovat už letos. Kombinace zemědělské výroby a sázení stromů na pozemku, který zároveň slouží jako pole nebo pastvina, přispěje k zachování produkce a zároveň má velký ekologický přínos. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly agrolesnické systémy, tedy sázení stromů nebo keřů na zemědělské půdě, pomáhají k omezení vodní a větrné eroze.

„Kořeny stromů zpevní půdu a dřeviny poslouží jako přirozené větrolamy. Pestřejší krajina upravuje strukturu půdy, zvyšuje množství organické hmoty v půdě, zadržuje více vody a nenásilně rozdělí velké půdní bloky na menší pozemky. Zvířata najdou pod stromy zastíněný úkryt,“ řekl ministr. Zemědělci budou moci osázet ornou půdu, travní porost a trvalý travní porost lesními dřevinami, a to například duby, borovicemi, jasany, habry, lípami, vrbami a topoly nebo ovocnými dřevinami, jako jsou hrušeň, ořešák a slivoň.

V rámci agrolesnických systémů mohou růst i keře, jako jsou rybízy, lísky a bezy. Celkem je možné vybrat si z přibližně sedmi desítek druhů dřevin. K podmínkám dotace patří, že minimální výsadba bude 100 stromů na hektar, jednoho druhu smí být maximálně 40 procent a více než polovina musí být lesní dřeviny. Ujmout se a růst i v následných letech musí alespoň tři čtvrtiny nově vysázených dřevin.

„Zemědělci dostanou příspěvek téměř 105 tisíc korun na založení hektaru v agrolesnickém systému. V dalších letech mohou získat více než 18 tisíc na péči o jeden hektar. Dotace poplyne z evropského i národního rozpočtu, z toho ale mnohem větší část. Vláda podpořila náš návrh na zlepšení celkového stravu krajiny, a proto do roku 2027 z národních zdrojů přispěje 65 procent, konkrétně téměř 83 milionů korun, z EU získáme přibližně 44 milionů,“ uvedl ministr Zdeněk Nekula.

Už letos mohou do konce září zemědělci ohlásit na Státní zemědělský intervenční fond, že chtějí založit agrolesnický systém a do konce listopadu budou podávat žádosti o dotaci. O stromy budou muset pečovat nejméně pět let, protože takto je zatím opatření navržené, počítá se ale s tím, že bude obsahovat i další Strategický plán Společné zemědělské politiky po roce 2027.

MZe předpokládá, že do Agrolesnictví se budou častěji zapojovat menší zemědělci, dotace ale není omezena. Zemědělci stačí, když má půdu zapsanou v registru zemědělské půdy LPIS. Podle odhadů by se mohli zemědělci do Agrolesnictví přihlásit s asi 900 hektary zemědělské půdy za programové období 2023 až 2027.

Legislativní text obsahuje novelu nařízení vlády o stanovení podrobností důkazů využití půdy podle uživatelských vztahů, v oblasti definice úhoru vyhovuje environmentálně cíleným připomínkám, podle nichž by měly být omezeny možnosti převádění vybraných zemědělských kultur do kultury úhor.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe