Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Novinka: V přírodní lokalitě V Jezírkách lze najít o jezírko víc

9. 5. 2023

Novinka: V přírodní lokalitě V Jezírkách lze najít o jezírko víc 10 snímků
Národní přírodní památka V Jezírkách v Chráněné krajinné oblasti Blaník je malé území s mokřady v polích nedaleko Velimi. Název přesně sedí, lze zde totiž najít různě velké tůně, v nichž žijí obojživelníci, vážky, potápníci a další živočichové.

To, co dělá zdejší tůně opravdu výjimečnými, jsou řasy parožnatky, které v nich rostou. I když jde o zelené řasy, jejich stélky jsou rozčleněné a připomínají vyšší rostliny. Pro výskyt parožnatek bylo chráněné území zařazené do celoevropské soustavy Natura 2000. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR realizovala od ledna do února letošního roku projekt, který spočívá v obnově dvou nových tůní a vybudování jedné nové.

Pro obojživelníky i parožnatky je totiž důležité, aby v těchto malých vodních plochách rostla jen řídká vegetace. Pokud tůň zaroste celá rákosem, obojživelníci i parožnatky zpravidla vymizí. I když se vybagrování tůně může zdát razantním zásahem, brzy se v ní život opět obnoví.

Projekt se realizoval na pozemcích ve vlastnictví České republiky, které spravuje AOPK ČR. Akce byla financována z evropského dotačního programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celkové náklady činily více než jeden milion korun. Z lokality bylo celkem vytěženo 1320 metrů krychlových zemin.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Blaník