Sobota

10. června 2023

Nyní

19°

Zítra

17°

Svátek má

Nový projekt LIFE v Bílých Karpatech má pomoci jasoni červenookému

16. 5. 2023

page.Name
V Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty se uskutečnilo setkání odborníků, kteří se zabývají motýlem jasoněm červenookým. Aby z naší krajiny zcela nezmizel, byl pro něj připraven regionální akční plán a projekt LIFE Apollo2020 zaměřený na posílení jeho současných populací a návrat na místa, kde dříve ve střední Evropě žil.

Zástupci České republiky, Polska, Rakouska a Slovenska navštívili vybrané bělokarpatské lokality, seznámili  se s chodem chovné stanice pro motýly a s opatření nezbytnými pro vytvoření  vhodných podmínek pro návrat jasně červenookého do Bílých Karpat. Bližší informace o projektu lze nalézt na: https://parnassius-apollo.life

Projekt Apollo2020 je co do obsahu a rozsahu první svého druhu. Cílem je vytvořit tři funkční oblasti pro ukotvení populace v přírodních podmínkách a také minimálně 38  tak zvaných nášlapných kamenů pro zabezpečení migračních koridorů druhu mezi novými lokalitami. Jednotlivé populace budou navíc posilovány jedinci odchovanými v chovných stanicích - motýláriích.

Projekt je proto prvním, který zavádí cílená opatření pro další rozvoj populace ve vybraných bioregionech. Součástí je také zvyšování povědomí o ochraně a údržbě stanovišť a druhů, výukové programy, zapojení veřejnosti a zakládání motýlích zahrad pro školy a organizace zaměřené na ekologické aktivity.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto