Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Pozor na srnčata při senoseči, dotace má ochránit zvířecí mláďata

26. 5. 2023

page.Name
Začínají senoseče, a tedy doba, kdy zemědělské stroje každoročně zraní nebo usmrtí mláďata, která se skrývají v lukách nebo porostech. Ministerstvo zemědělství (MZe) upozorňuje zemědělce, aby při sečení luk a sklizni polí ochránili srnčata, která se můžou skrývat v porostu. K tomu poskytuje dotace na plašiče nebo nově na signální zařízení, které zemědělce upozorní, že se v poli schovává mládě.

„Jednoduchá metoda, jak zabránit zranění nebo usmrcení srnčat, je sklízet tak, aby zemědělský stroj vytlačil zvěř od středu na okraj pole. To ale není vždycky proveditelné. Ministerstvo zemědělství poskytuje podporu, s jejíž pomocí mohou zemědělci zvěř ochránit. Na pořízení a instalaci plašičů dáváme myslivcům dva tisíce korun na jeden kus a 150 hektarů zemědělské půdy. Novinkou letošního roku je dotace pro zemědělce na zařízení pro identifikaci zvířat v porostu,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

V rámci nové Společné zemědělské politiky bude moci zemědělec získat dotaci na asistenční systém, který umístí na žací lištu. V okamžiku rozpoznání zvěře vydá řídící terminál varovný signál obsluhy žací soupravy, která má dostatek času zastavit nebo žací zařízení zvednout. Dotace z evropských a národních peněz je až 48 tisíc korun na metr senzorové lišty a požádat o to bude možné Státní zemědělský intervenční fond od srpna letošního roku.

„Zabránit zbytečnému utrpení zvěře je povinností zemědělce, která vyplývá z mysliveckého zákona. Za nedbalost při plnění této povinnosti může být udělena pokuta až 10 tisíc korun. Apeluji ale především na to, aby zemědělci byli ohleduplní a snažili se zvěř ochránit. Zároveň také děkuji dobrovolníkům, kteří po domluvě s hospodáři a myslivci každoročně před senosečí procházejí pole, aby odhalili skrytá mláďata,“ uvedl ministr.

Podle zákona o myslivosti musí vlastník nebo nájemci pozemků dbát na to, aby nebyla zvěř zraňována nebo usmrcována. Vybrané zemědělské práce, jako jsou například kosení, práce v noci nebo použití chemických přípravků na ochranu rostlin, musí zemědělec předem nahlásit myslivcům. Pokud to neudělá, hrozí mu pokuta až 10 tisíc korun. Stejnou sankcí může být potrestán myslivec, když neučiní vhodná opatření k záchraně zvěře.

Z iniciativy MZe byl v roce 2019 zadán pilotní projekt Regionální agrární komoře Jihočeského kraje k tématu vzorové komunikace mezi zemědělci, myslivci a dobrovolníky za použití techniky a softwaru pro vyhledání drobných a srnčí zvěře před senosečí. Výsledky mimo jiné ukazují, že ačkoliv využití dronů a moderní techniky může snížit počet usmrcených zvěře, existují i ​​​​​​další metody. Důležitým bodem při ochraně zvěře při sečení je především domluva a spolupráce všech zainteresovaných subjektů.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe