Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Vlašimské školy pomáhali biodiverzitě v Jinošovském údolí

26. 5. 2023

Vlašimské školy pomáhali biodiverzitě v Jinošovském údolí 7 snímků
Vápencový lom v Jinošovském údolí u Vlašimi je významnou lokalitou výskytu obojživelníků a plazů. Žáci Základní školy Vorlina a studenti Gymnázia ve Vlašimi se o tom mohli v dubnu a květnu přesvědčit na vlastní oči.

Společně s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Střední Čechy, se podařilo najít živočichy, které zde pracovníci agentury v rámci monitorovacích programů pravidelně sledují. Z chráněných druhů se v lomu vyskytuje například kuňka obecná nebo užovka obojková.

Nezůstalo však jen u zkoumání. Žáci a studenti přiložili také ruku k dílu a vytrhali z tůněk a okolí nálety vrb. Osluněné tůňky totiž vyžaduje většina obojživelníků, zde žije například čolek obecný. Školáci vybudovali také jednoduchý plazník, který slouží jako úkryt a místo k rozmnožování pro slepýše.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: AOPK ČR