Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Vzácné orchideje ohrožuje především holosečné hospodaření

26. 5. 2023

Vzácné orchideje ohrožuje především holosečné hospodaření 10 snímků
Orchideje kvetou i u nás! Atraktivní střevíčník pantoflíček roste na bílých strání u Litoměřic. Vyžaduje specifické podmínky k životu v širokolistých suchých trávnících s přítomností symbiotických hub v půdě.

Tuto orchidej ohrožuje především holosečné hospodaření, které vede ke změně světelných a vlhkostních podmínek. Nemá rád časté sečení luk. Je poškozován okusem, hrabáním a rytím zvěře. Pro svou krásu byl často vyrýván na zahrádky, kde stejně zahynul.

Střevíčník je cílový druh projektu LIFE České středohoří. Proto o něj pečujeme citlivými probírkami a prosvětlováním lesních porostů, mýcením křovin a náletových dřevin. Luční a stepní stanoviště jsou kosena až po dozrání semene, přepásána ovcemi, případně je z nich vyhrabávána stařina.

Life znamená život

Obnova neobhospodařovaných pozemků v přírodních cenných lokalitách Českého středohoří, zintenzivnění péče o vybrané druhy živočichů či rostlin a podpora tradičních forem hospodaření na území o celkové rozloze 277 hektarů. Kromě toho i atraktivní osvětové akce a programy pro laickou a odbornou veřejnost, to vše jsou cíle projektu LIFE České středohoří, jehož realizaci zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Českého středohoří, v roce 2017. Šestiletý projekt přinese do unikátní severočeské krajiny opatření v celkové výši přes 60 milionů korun.

Hlavní cíle projektu

  • Obnova 277 hektarů teplomilných stanovišť realizací vhodných managementových opatření

  • Zvýšení počtu jedinců u šesti ohrožených druhů

  • Podpora tradičních forem hospodaření na teplomilných stanovištích za účelem zajištění dlouhodobé potřebné péče o teplomilná stanoviště

  • Zvýšení zájmu veřejnosti o teplomilná stanoviště a soustavu Natura 2000

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: archiv AOPK ČR