Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Vznikla dohoda o Zásadách péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo

12. 5. 2023

page.Name
Na 25. zasedání Rady Krkonošského národního parku (KRNAP) vznikla dohoda na návrhu Zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo na roky 2023 až 2038. Zásady péče jsou třetí, po managementové zonaci a klidových územích poslední nový nástroj péče a ochrany, jehož existenci ve všech národních parcích předpokládá národně-parková novela zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2017.

Tento strategický dokument nahrazuje dřívější Plány péče a pro Správu KRNAP je závazný. Nyní v souladu se zákonem Zásady péče vyhlašuje ministerstvo životního prostředí (MŽP) formou protokolu. Návrh Zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo připravila Správa KRNAP jako orgán ochrany přírody ve spolupráci s pracovníky Rady KRNAP, respektive dobrovolného svazku obcí Krkonoš – svaz měst a obcí již v roce 2019.

Po řadě jednání byl v roce 2020 konsensuální text postoupen (MŽP). Na základě připomínek a požadavků ministerstva byl návrh Správou KRNAP částečně upraven, verze textu pro konečné posouzení obdrželo MŽP 14. prosince 2021. Ministerstvo návrh posoudilo, dále upravilo a loni 31. října zaslalo Správě KRNAP souhlas s vydáním oznámení o možnosti se s návrhem seznámit. Správa KRNAP vydala oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Zásad péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo 3. února 2023.

V šedesátidenní zákonné lhůtě Správa KRNAP obdržela celkem 103 příspěvků od 11 subjektů, které vyhodnotila, z toho 56 plně nebo částečně akceptovala, 23 neakceptovala, 20 vysvětlila a čtyři vzala na vědomí. Protokol o vyhodnocení došlých připomínek a upravený návrh Zásad péče s promítnutím akceptovaných připomínek je k dispozici na webu Správy KRNAP a portálu veřejné správy https://www.krnap.cz/sprava/sprava-krnap/uredni-deska/.

Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří se na přípravě návrhu Zásad péče podíleli. Ať už kolegyním a kolegům ze Správy KRNAP a MŽP, členům pracovní skupiny Rady KRNAP/SMOK i autorům připomínek. A také vzpomenout hlavního editora návrhu Zásad péče, jedinečného ochranáře, vědce a člověka Jiřího Flouska, který nás předčasně opustil 14. listopadu minulého roku,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP