Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Krakonošovy zahrádky podpoří projekty na ochranu biodiverzity

23. 1. 2023

page.Name
Nadační fond ŠKODA AUTO vyhlašuje grantovou výzvu Krakonošovy zahrádky zaměřující se na ochranu přírody a podporu biodiverzity. Zapojit se do ní mohou města, obce nebo příspěvkové organizace z Mladoboleslavska, Rychnovska, Vrchlabska a Jilemnicka. Až do 28. února mají možnost ucházet se o finanční příspěvek ve výši až 250 tisíc korun na podporu projektů zabývajících se celkovou obnovou ekosystémů právě na území výše zmíněných regionů.

uGrantová výzva Krakonošovy zahrádky, jejíž název odkazuje na chráněné území v horní části Úpské jámy v Krkonoších, které jsou mimořádně bohaté na vzácnou flóru a faunu,  se pro zájemce otevřela 15. prosince 2022. Kromě měst, obcí a příspěvkových organizací se o příspěvek mohou přihlásit také spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve nebo školy a školská zařízení. Žádosti mohou být podávány výhradně elektronicky prostřednictvím on-line systému dostupného na webové adrese: www.nfsa.grantys.cz .

„Prostřednictvím grantové výzvy chceme v regionech podpořit nejen výstavbu biotopů a realizaci nových biodiverzitních prvků, jako jsou záhony, tůně nebo včelíny,“ řekl Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO, který na Mladoboleslavsku, Rychnovsku a Vrchlabsku patří nejen k hlavním iniciátorům pravidelného komunitního sázení stromů, ale také se podílel například i na výstavbě koupacího biotopu v Kosmonosech. „Rádi bychom viděli také projekty zaměřené na zadržování vody v krajině, plnění protierozních funkcí, čištění a renovaci vodních ploch, sběr a využití dešťové vody, nebo budování naučných stezek.“

Podle Robina Böhnische, ředitele Správy Krkonošského národního parku, je  péče o přírodu, která nás obklopuje, velice důležitá. „Nejde jen o vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, o které mimo jiné pečujeme v Krkonošském národním parku. Jde rovněž o tisíce dalších, pro většinu bezejmenných, druhů bylin, travin, brouků a bezobratlých živočichů, které představují právě onu žádanou biodiverzitu,“ uvedl ředitel Správy Krkonošského národního parku. Právě tato instituce bude jedním ze členů hodnotící komise.

Přijetí projektů do grantových výzev Krakonošovy zahrádky je podmíněno jejich realizací výhradně na území Mladoboleslavska, Rychnovska, Vrchlabska a Jilemnicka, finanční příspěvek je zároveň vázán dokončením projektu nejpozději do 31. prosince letošního roku. Více informací o grantových výzvách Nadačního fondu ŠKODA AUTO a možnosti přihlášení najdete na webových stránkách www.nfsa.cz.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP