Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Lesy ČR a Povodí Labe připravují společné vodohospodářské projekty

11. 1. 2023

page.Name
O aukčním prodeji dříví z břehových porostů, nabídce lesníků odborně pečovat o pozemky v okolí vodních nádrží, společných vodohospodářských projektech a další spolupráci jednali včera v Praze manažeři státních podniků Lesy ČR a Povodí Labe, Vltavy, Moravy, Ohře a Odry.

Pilotní prosincový aukční prodej dřevin ze břehů Labe využitelných i v energetice oslovil také zástupce dalších státních podniků Povodí, takže v něm budou lesníci s vodohospodáři pokračovat. „Prostřednictvím našeho aukčního portálu nabídneme dříví vytěžené na březích českých a moravských řek. Jde především o měkké dřeviny, jako jsou topol, vrba, olše, jíva a další, které dosud nebyly příliš dostupné. Nabídneme je tedy regionálním zpracovatelům a zároveň si vyjdeme v rezortu vstříc,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Lesy ČR také nabídly Povodí Moravy možnost správy lesních pozemků později zatopených vodou v budované přehradě Vlachovice ve Zlínském kraji. Tématem byly i projekty, které zadržují vodu a prospívají tak krajině, rostlinám i živočichům. Podle generálního ředitele byly od letošního roku opět zřízeny správy toků, takže mohou všichni vodohospodáři společně plánovat a navrhovat protipovodňovou a retenční opatření, která zpomalí odtok vody z krajiny a zmírní následky klimatické změny.

Důležitá je i součinnost při investorské činnosti a vzájemném majetkovém vypořádání, pokud jde o koryta vodních toků, věcná břemena či zadávání znaleckých posudků,“ dodal Šafařík. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula závěry jednání vítá a jeho ministerstvo podporuje prodej dříví přes aukční portály státního podniku Lesy České republiky.

„Zajistí se tak transparentní prodej dříví místním zpracovatelům a ostatním odběratelům. Stejně tak vítáme možnost správy lesních podniků u strategického projektu budoucího přehradní nádrže. Neméně důležité je i projektová spolupráce, jejímž cílem je zlepšení vodního režimu v krajině,“ řekl.

(hyš-ej)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Lesy ČR