Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Lesy ČR připravují adaptační strategii na klimatickou změnu

9. 1. 2023

page.Name
Stanovit strategický přístup i opatření související se změnou klimatu a určit priority v dlouhodobě praktikovaných postupech v lesním hospodářství bylo a je cílem státního podniku Lesy ČR. Proto podnik připravuje adaptační strategii na změnu klimatu do roku 2030.

„Vycházíme z doporučení Ústavu výzkumu globálních změn Akademie věd České republiky a Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů, jejich analýzy statistických údajů o vývoji klimatických podmínek, zejména pak dlouhodobých změn průměrných teplot vzduchu i vodní bilance a návrhů účinných adaptačních opatření. Souvisejí se zvýšeným rizikem sucha a stresu porostů na konkrétních stanovištích,“ řekl Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesů ČR.

Spravované pozemky podnik rozčlenil podle míry rizika stanoviště a jejich naléhavosti adaptace do tří kategorií. Opatření se týkají pěstování druhů pestrých lesních porostů, různorodého hospodaření s využíváním přírodních procesů, úpravy stavů umožňují maximálně využívat přirozenou obnovu lesů a všechny druhy dřevin vhodné pro konkrétní stanoviště, ochranu lesního prostředí i biodiverzitu a obnovu vodního režimu.

„Strategické postupy aplikujeme v každodenní praxi, abychom zachovali lesy s jejich funkcemi, zejména produkční, vodoochrannou, půdoochrannou i rekreační,“ připomněl Šafařík. Stanou se také součástí lesních hospodářských plánů, základních dokumentů lesnického managementu.

(hyš-ej)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Lesy ČR