Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Menší obce se dočkají oprav chátrajících drobných venkovských památek

31. 1. 2023

page.Name
Ministerstvo zemědělství zítra ráno otevře příjem žádostí o dotaci na údržbu a obnovu venkovských památek. Celkem je pro letošek na tuto podporu přichystáno téměř 36 milionů korun. Obce, spolky, nadace i vlastníci mohou požádat o příspěvek například na obnovu nebo opravu kapličky, křížové cesty, zvoničky, božích muk, kříže, venkovních soch nebo hřbitovní zdi.

„Drobné stavby, jako jsou kapličky, zvoničky nebo boží muka dotvářejí charakter našeho venkova. Přitom na ně často v obecní pokladně nezbývá dost peněz. Program Ministerstva zemědělství ČR pomáhá obcím chránit chátrání těchto často nenápadných ale důležitých památek. Snahou je zachovat historický ráz vesnic, podnítit turistický ruch a zlepšit kulturní i společenský život na venkově,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Na program je letos určeno téměř 36 milionů korun. Žádosti o dotace přijímá ministerstvo zemědělství (MZe) od zítřejších 8 hodin do 22. února minutu před půlnocí. V případě velkého zájmu do vyčerpání celkové částky. Žádat o dotaci z programu Údržba a obnova kulturních prvků venkovské krajiny mohou obce, spolky, nadační fondy, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo vlastníci. Příspěvky jsou určeny na údržbu, obnovu nebo opravu drobných venkovských staveb, které neslouží osobnímu užívání ani k podnikání a stojí v obcích do dvou tisíc obyvatel, případně v místní části obce do 500 obyvatel, pokud má obec od roku 2001 do 5000 obyvatel.

Program byl v minulých letech vždy velmi populární, nejčastěji žádaly o podporu obce. Loni MZe schválilo celkem 264 žádostí, nejvíce na opravu či obnovu božích muk a křížů, druhým nejčastějším předmětem byly kapličky a zvoničky. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Jednotného dotačního portálu a následně ji žadatel pošle do pěti pracovních dnů společně s přílohami v listinné podobě na MZe. Podrobné podmínky k dotačnímu programu najdete zde .

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto