Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Naučná stezka v Českém krasu, vede kolem Velké Ameriky a Trestaneckého lomu

4. 1. 2023

page.Name
Její název Český Grand Canyon a Český Mauthausen odkazuje na časté označení těchto lomů. Naučná stezka přibližuje přírodovědné hodnoty zdejší krajiny, historii těžby vápence a tak zvaný pracovní útvar Mořina v Trestaneckém lomu. Dlouhá je necelé tři kilometry, má jedenáct panelů a interaktivních prvků.

Podle Hany Hofmeisterové z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se návštěvník například dozví, jak je tvar místních lomů geologicky podmíněný, že tu existuje evropsky významná lokalita Štoly Velké Ameriky, která chrání zimoviště několika druhů vzácných netopýrů ve starých a nepřístupných štolách navazujících na lomy.

„Neméně důležitou součástí stezky jsou i informace o nedávné minulosti tohoto území – především o nespravedlivém utrpení mnoha politických vězňů, kteří v letech 1949 až 1953 v Trestaneckém lomu za nelidských podmínek pracovali. Součástí stezky je proto i pietní zastavení u památníku politickým vězňům,“ vysvětluje Hofmeisterová.

Lom Velká Amerika je turisticky velmi atraktivní místo, kam se jezdí podívat lidé z celé republiky i ze zahraničí. Naučná stezka návštěvníkům otevírá mnoho témat, která se k lomům vztahují, a zavede  je na mnoho nově zpřístupněných výhledů do obou lomů. Zajímavé jsou i stojany informačních panelů. Konstrukce jsou zhotovené z kolejnic, po kterých jezdily lomařské vozíky a z tvarovaného drátu, takže působí autenticky. Pro představu náročnosti práce dělníků a trestanců je u Trestaneckého lomu vystavený jeden hunt – lomařský vozík, plně naložený kamením.

„S velkou úctou jsme při otevření stezky přivítali potomky politických vězňů, kteří zde v kamenolomu pracovali. Z jejich vyprávění stále zaznívala hrůza, kterou i jako děti vězněných v padesátých letech prožívali,“ uvedl spoluautor projektu Jan Procházka z Ústavu pro studium totalitních režimů.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Hana Hofmeisterová