Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Novým předsedou Dozorčí rady Lesů České republiky se stal Petr Sklenička

16. 1. 2023

page.Name
Profesně se jako expert věnuje především adaptaci krajiny na změnu klimatu, což je důležitá oblast, na kterou se Lesy České republiky v dalších letech zaměří. Rektor České zemědělské univerzity, profesor Petr Sklenička, je od minulého týdne novým předsedou Dozorčí rada tohoto státního podniku.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula je potěšen, že si Dozorčí rada do svého čela zvolila právě profesora Skleničku. Podle něj jde o zkušeného odborníka, který se dlouhodobě se svým týmem věnuje adaptaci krajiny na sucho a povodně. Mimo jiné je zakladatelem Centra pro vodu, půdu a krajinu, kde spolu s mezinárodním řešitelským týmem v rámci projektu Chytrá krajina realizují řadu významných programů.

„Jsem přesvědčený, že právě tyto jeho zkušenosti pomohou podniku účinně se na změnu klimatu adaptovat. Tedy že budeme mít pestřejší a zdravější lesy, které zde zůstanou i dalším generacím,“ řekl ministr. Petr Sklenička je členem Dozorčí rady podniku od listopadu 2021. Od roku 2018 je rektorem České zemědělské univerzity v Praze a emeritním děkanem Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.

Specializuje se na adaptaci krajiny na sucho a povodně a na ochranu krajiny a půdy. Formuloval základní principy Chytré krajiny proti suchu a povodním jako model krajiny adaptované na klimatickou změnu. Je místopředsedou Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova, členem Rady CzechGlobe a oborových a vědeckých rad dalších českých univerzit.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: ČZU