Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

13°

Svátek má

Orel mořský se stal novým obyvatelem rezervace velkých kopytníků

20. 1. 2023

page.Name
Orel mořský, největší dravec Česka a největší orel Evropy, se začal pravidelně objevovat v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Na výskyt výjimečně velkého dravce nejdříve upozorňovali návštěvníci rezervace. Že jde o orla mořského určili jako první dokumentaristé, kteří v rezervaci natáčejí snímek o tamní přírodě.

„Orla mořského jsme viděli kroužit zhruba ve výšce osmdesát až sto metrů ve východní části rezervace nedaleko obce Lipník,“ popsal autor filmů o přírodě František Stýblo z NatureTV. Pozorování orla mořského je pro rezervaci dalším milníkem. „I když orlů mořských v České republice v posledních letech přibývá, je přítomnost tohoto dravce v rezervaci určitě pozitivním signálem dokumentujícím obnovu biologické rozmanitosti v rezervaci a jejím okolí,“ doplnil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci založila ve spolupráci s vědci.

Také podle odborníků návrat dravců ukazuje na zlepšení stavu přírody v některých oblastech. „Díky dlouhodobému cíli ochrany a ochranářskému úsilí se nejen do krajiny vracejí velcí kopytníci, ale i populace vrcholových predátorů, včetně vlků či orlů mořských, které představují významnou funkční část a zdravých ekosystémů,“ uvedl Martin Šálek z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Orli mořští hnízdili na území České republiky poměrně běžně až do 19. století. Kvůli pronásledování člověkem však v tuzemsku postupně přestali hnízdit, jejich poslední hnízdiště zanikla ve 20. letech 20. století. V tuzemsku pak dlouhá desetiletí pouze zimovali, jejich největší zimoviště se nacházelo na Třeboňsku.

Návratu orla mořského do české přírody začali v 70. letech minulého století pomáhat ochránci přírody zimním přikrmováním těchto dravců i vypouštěním mladých orlů odchovaných v zajetí do přírody. V letech 1978 až 1989 bylo do přírody vypuštěno celkem devět těchto dravců. Poprvé, ale neúspěšně, orli mořští na Třeboňsku zahnízdili v roce 1984, hnízdící pár tehdy tvořili právě dravci vypuštění ze zajetí. První úspěšné hnízdění bylo zaznamenáno až v roce 1986, podle odborníků je však pravděpodobné, že již v letech 1981 až 1982 zahnízdili v rámci populace, která na Třeboňsku původně jen zimovala.

Celková populace orlů mořských v Česku v letech 1985 až 1989 dosahovala 8 až 10 párů, v roce 1994 pak 10 až 15, v roce 2006 zhruba 25 až 30 a v roce 2013 na 100 párů. „V současné době na území republiky může hnízdit více než 150 párů. Nicméně v průběhu zimy zde zimuje i velké množství ptáků ze severní Evropy a Pobaltí. Ti zde nacházejí nejen lepší klimatické podmínky, ale i dostatek potravy,“ prozradil Martin Šálek. Podle něj zejména v průběhu zimy se dospělí i mladí ptáci toulají v širokém okolí, to znamená až několik kilometrů od svých hnízdišť a mohou tak navštěvovat i zdánlivě netypická stanoviště, mimo oblasti s většími vodními plochami, jako je otevřená krajina, včetně polí a pastvin. Celková velikost tuzemské populace se přitom odhaduje na 500 až 600 ptáků. Orel mořský je tak nejpočetnějším druhým mezi orly, kteří se na území republiky vyskytují.

„Orel mořský není dobrý lovec. Živí se především rybami, ale významnou část potravy v průběhu zimy mohou představovat i mršiny, takže mohou v přírodě plnit roli jakési zdravotní policie. Návštěva milovické rezervace tak může být spojena s nabídkou mršin spárkaté zvěře či divokých prasat,“ poznamenal Šálek.

Rozpětí křídel u orlů mořských dosahuje zhruba 190 až 253 centimetrů, může ale dosahovat i 260 centimetrů. Hmotnost samce dosahuje průměrně kolem 4 kilogramů, mohutnější samice váží zhruba 5,5 kilogramů. „Největší riziko pro orly, ale i další vzácné a ohrožené dravce, představuje cílené pronásledování člověkem, zejména pokládání otrávených návnad, například na bázi kaboruranu. Takovou krutou a barbarskou smrtí u nás uhynou stovky dravých ptáků ročně. I proto vznikla v roce 2017 pod patronací České společnosti ornitologické psí jednotka, která v terénu vyhledává otrávené ptáky a návnady a úzce spolupracuje s policií,“ dodal Šálek.

V České republice se v současnosti vyskytují čtyři druhy orlů. Orel královský, orel křiklavý, orel skalní a právě orel mořský. V rezervaci velkých kopytníků u Milovic se vyskytují kromě orla mořského také další dravci, jako luňák červený, luňák hnědý nebo moták lužní. Vedle dravců se v rezervaci daří také šelmám. Stabilní populace tam má šakal obecný, před několika lety byl v rezervaci pozorován také vlk.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Česká krajina, Facebook aopkchkobrdy