Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

13°

Svátek má

Platí náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského a lesního hospodaření

24. 1. 2023

page.Name
Dvě novelizované tak zvané „újmové“ vyhlášky, z nichž ty zemědělské jsou rozšířené o vlka, vešly v platnost na začátku letošního roku. Hlavní fotografie zachycuje mapu výskytu vlka v České republice.

První upravuje postup při uplatňování náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření a hospodaření na rybnících. Druhá zase postup při uplatňování náhrady za  újmu vzniklou omezením lesního hospodaření. Podrobnější informace k újmě lze najít v sekci: Potřebuji vyřídit.

V souvislosti se zemědělským hospodařením je nově ustanovena újma za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného. Ztížením pastvy se rozumí náklady na péči o preventivní opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky vlka obecného nebo nákladů na jinou organizaci pastvy a chovu hospodářských zvířat při výskytu vlka obecného v pasených oblastech. Více informací je možné najít tady.

Náhradu újmy poskytuje ze státního rozpočtu příslušný orgán ochrany přírody na základě písemné žádosti. Žádosti za újmy vzniklé na území CHKO Beskydy přijímá AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: mapy.nature.cz