Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Plzeňský kraj rozšířil rezervaci velkých kopytníků u Nýřan na dvojnásobek

12. 1. 2023

page.Name
Téměř na dvojnásobek se v minulých dnech zvýšila rozloha pastevní rezervace Janovský mokřad u Nýřan. Plzeňský kraj, který je jejím zřizovatelem, navýšil její rozlohu z původních 11,7 hektaru o dalších 8,9 hektaru.

„Plzeňský kraj je výborným příkladem toho, jak veřejná instituce dokáže pečovat o biologicky cenné území přírodě blízkým a zároveň finančně efektivním způsobem,“ ocenil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina, která pro nýřanskou rezervaci poskytla bezplatně zvířata. „Projekt rezervace u Nýřan také ukázal, jak rychle lze v Česku podobnou rezervaci založit, pokud úřady postupují vstřícně a bez zbytečných obstrukcí. Představitelé krajského úřadu se byli v milovické rezervaci podívat pro inspiraci v červenci roku 2021 a v prosinci 2021 se již divocí koně pásli u Nýřan,“ popsal Dostál.

V rezervaci jsou menší stáda divokých koní a zpětně šlechtěných praturů. V příštím týdnu společnost Česká krajina poskytne pro rozšířenou rezervaci další zvířata, aby zvládla rozsáhlejší plochy spásat. Přírodní rezervace Janovský mokřad se nachází byla vyhlášena Plzeňským krajem 24. května 2021. Lokalita je biotopem či tahovou zastávkou několika ohrožených druhů ptáků, jako jsou například polák malý, bramborníček hnědý nebo jeřáb popelavý.

„Předmětem ochrany jsou převážně mokřadní biotopy, jako rákosiny, křoviny, rašelinné a podmáčené plochy nebo trvale zaplavené tůně, s neupraveným vodním režimem a výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a celkově vysokou diverzitou zejména ptáků,“ prozradil Jiří Vlček, pracovník krajského úřadu na úseku ochrany přírody.

Protože jde o bývalé pole, plochu výrazně zarůstaly různé plevele a expanzivní druhy trav. Právě ty by měla pastva velkých kopytníků potlačovat. „Cílem managementu je od počátku území vegetačně diverzifikovat. Technickými prostředky ani finančně nebylo možné biomasu posekat, ani smysluplně z plochy odstranit,“ doplnil Vlček.

Plzeňský kraj ještě plánuje ve starší části pastviny vytvořit rozsáhlou periodickou lagunu, která měla být spásána zvířaty a tím vytvořit potravní nabídku pro migrující i hnízdící ptáky. Do lokality byly v prosinci 2021 přivezeni tři divocí koně av lednu 2022 dvě krávy zpětně šlechtěného pratura s odrostlým teletem. V březnu 2022 se pak jedné ze samic narodila dvojčata.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Česká krajina