Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Univerzita ve skleníku podepsala memorandum o spolupráci na udržitelnosti

9. 1. 2023

page.Name
Podpisem memoranda o spolupráci, ke nemuž došlo v obnoveném Mendelově skleníku, chtějí účastníci společně podporovat principy dlouhodobě udržitelného rozvoje, kterými se bude v budoucnu zabývat také plánované Centrum udržitelnosti Gregora Johanna Mendela.

Při příležitosti výročí Mendelova úmrtí tak navazují na mnohaleté úsilí při šíření odkazu zakladatele genetiky, které vyvrcholilo loňskou oslavou 200 let od jeho narození. Účastníky memoranda jsou kromě Mendelovy univerzity v Brně i Masarykova univerzita, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina a Společně, o.p.s.

„Studium a s ním spojený výzkum na Mendelově univerzitě v Brně je ve velké míře věnována aplikaci Mendelových objevů v oblasti zemědělství. Dodržování principů dlouhodobě udržitelného rozvoje MENDELU považuje za základ současné akademické činnosti a rozvíjení spolupráce v tomto oboru s ostatními účastníky memoranda vnímáme velmi pozitivně,“ řekl rektor MENDELU Jan Mareš.

Dalším účastníkem memoranda je Ústav globálních změn AV ČR (CzechGlobe). „Spojením s ostatními účastníky memoranda zvyšujeme znalostní základnu nejen o výzkumu globální změny, kterou následně mohou využít jak soukromé subjekty, tak i státní správa, samospráva a jejich orgány. Věřím, že spolupráce na propagaci Mendelova odkazu posílí naši společnou pozici a budeme prohlubovat propojení vědecké a aplikační sféry,“ dodává ředitel CzechGlobe Michal Marek.

Augustiniánské opatství nebylo jen Mendelovým domovem, ale v Mendelově době bylo také centrem kultury a vzdělanosti v Brně, ze kterého vzešlo mnoho významných regionálních osobností. „Inspiraci pro založení Centra udržitelnosti Gregora Mendela jsme našli v činnosti brněnské augustiniánské komunity v druhé polovině 19. století, kdy bylo opatství inspirativním prostředím, které podporovalo mladé talenty ve vzdělání a výzkumu,“ připomněl vyšší představený opatství otec Juan Provecho.

Projekty, které by navazovaly na Mendelovu vědeckou práci nejen v oblasti přírodních věd, je třeba kvalitně financovat. „Vyhledávání národních i mezinárodních grantových projektů podporujících rozvoj je jednou z priorit spolupráce, bez finančního zázemí nelze kvalitně Mendelův odkaz dále šířit tak, abychom dosáhli očekávaných výsledků,“ uzavřel společně ředitel Jakub Carda.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MENDELU