Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Vláda částečně plní své sliby ve většině ekologických témat, má ale zpoždění

12. 1. 2023

page.Name
Přesně rok zítra uplyne od chvíle, kdy vláda Petra Fialy získala se svým programovým prohlášením důvěru Poslanecké sněmovny. Experti a expertky Hnutí DUHA a dalších organizací asociace ekologickým organizací Zelený kruh vyhodnotili, jak vláda první rok plnila body ke zlepšování kvality ovzduší, péči o půdu, zemědělství, ochraně klimatu a modernizaci energetiky.

Vláda dosáhla v pěti ekologických tématech nezanedbatelného posunu k lepšímu rozvoji obnovitelných zdrojů, evropské a mezinárodní politice ochrany životního prostředí, ochrany půdy a zemědělské krajiny, ochrany zájmů životního prostředí při povolování staveb a v kontextu energetické krize i v tom, že neuhnula od útlumu uhlí. Avšak v žádném ze svých slibů nedosáhla tak výrazného pokroku, kterého za první rok mohla či přímo slibovala.

V dalších šesti případech došlo pouze k drobnému posunu k lepšímu či mírně převažují dosavadní dílčí pozitivní kroky - jde o ochranu ovzduší, snižování množství odpadů, ochranu cenných území a druhů, zadržování vody v krajině, energetické úspory a dopravu. Jedno téma, kterým je těžba surovin, vláda zanedbala a nedošlo celkově k žádnému posunu či byly v rovnováze dílčí drobné pozitivní i negativní kroky.

„Drobný posun k horšímu či mírně převažují negativní kroky nastal v tématu ochrany a obnovy lesů, zejména nečinnosti ministerstva zemědělství či přijetím nefunkčních opatření. Výrazný posun k horšímu probíhá v oblasti jaderné energetiky a účasti občanů při povolování stavebních záměrů,“ tvrdí zástupci Hnutí DUHA.

Největší kontrast mezi sliby z programového prohlášení a realitou je v případě lesů, kde vláda slibovala zásadní změnu přístupu k hospodaření i regulaci přemnožené zvěře a výsledek je zatím fakticky žádný. Stejně tak vláda slibovala podporu účasti veřejnosti v rozhodování o stavbách a místo toho účast dále omezuje.

V roce 2022 ekologické organizace hodnotily Programové prohlášení tak, že z 15 hodnocených oblastí měla vláda celkem pět, kde předkládá konkrétní komplexní pozitivní plán - jde o ozdravení českých lesů, chráněná území a druhy, zadržování vody v krajině, půdu a zemědělství a odklon od uhlí. Ve třech dalších oblastech - ovzduší, odpady a obnovitelné zdroje - měla vláda konkrétní pozitivní závazky, ale chybí komplexní strategie a důležité detaily k řešení.

Ve čtyřech oblastech - energetické úspory, těžba surovin, účast veřejnosti a celková klimatická politika - zůstává vláda na úrovni obecných deklarací bez důležitých řešení. V jednom případě - jaderná energetika, hodnotili ekologické organizace závazek z programového prohlášení jako vyloženě negativní, když bez dalších podmínek podporuje výstavbu jaderného bloku v Dukovanech.

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA prozradil, že vláda Petra Fialy udělala pokrok v jedenácti z patnácti dlouhodobě sledovaných ekologických témat. Pouze ve čtyřech tématech však došlo k zásadnějším krokům a většímu celkovému posunu. V žádném ze svých závazků nedosáhla tak výrazného pokroku, kterého za první rok mohla či přímo slibovala. Největší skupina ekologických témat - celkem šest - tvoří oblasti, kde vláda udělala spíše první nesmělé kroky ke zlepšení.

Naproti minulým letům je třeba ocenit, že stát konečně razí rozvoj obnovitelných zdrojů, je to otázka, jak by to vypadalo, kdyby jej k tomu nedotlačila až válka a tvrdá omezení přístupu k fosilním palivům z Ruska. Naopak vláda zásadně zaostala za svým programem v oblasti změny lesního hospodaření a ozdravení lesů, což vede ke škodám a zhoršování stavu krajiny,“ řekl Koželouh, kterého doplnila Petra Kolínská ze Zeleného kruhu. „Vládní prohlášení považujeme za záväzný dokument. Apelujeme proto na ministerstvo, abychom zatím poskytli dotčeni na oblast, kde nedaří splnit, aniž je to pro to rozumný důvod.“

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto