Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Došlo k aktualizaci standardu pro likvidaci vybraných druhů rostlin

9. 11. 2023

page.Name
Změny se týkají souladu národní a evropské legislativy, seznamu invazních druhů a dalších poznatků. První verze standardu Likvidace vybraných invazních druhů rostlin byla publikována už v roce 2015. Nutné bylo doplnit nové poznatky o zásadách regulace invazních druhů a rozšířit seznam dotčených druhů.

Standard se také podrobně zabývá cílenou aplikací herbicidů, která je účinnou metodou k odstraňování silně zmlazujících dřevin. Standard nově zahrnuje i popis péče a regulace pro klejichu hedvábnou. Aktualizovaný text je nyní v souladu s platným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Přejít na platné standardy zde.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Jan Pergl