Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Ministr zemědělství řešil se zástupci Povodí Odry klíčové projekty

11. 11. 2023

page.Name
Při pracovní návštěvě na správě státního podniku Povodí Odry v Ostravě se včera ministr zemědělství Marek Výborný seznámil s nejvýznamnějšími projekty protipovodňových opatření na území povodí. Současně se zajímal o funkci Vodohospodářské soustavy Povodí Odry v období sucha či povodní a o problémy, které vodohospodáři musí řešit.

Detailně jsem pracoval s aktuálními projekty, které má Povodí Odpovědi, zejména v oblasti protipovodňových opatření. Mám radost, že aktivně komunikuje se všemi partnery, což mi potvrdilo i vedení Moravskoslezského kraje. Probrali jsme také financování rozestavěných vodohospodářských staveb. Díky navýšení rozpočtu, které jsme v tomto týdnu dojednali, dokážeme i v nejbližších letech financovat všechny stavby Povodí Odry,“ konstatoval ministerstvo zemědělství Marek Výborný.

Mezi nejvýznamnější projekty v povodí Odry patří modernizace vodního díla Morávka, jejíž stavební část byla ukončena, stejně i modernizace Žermanického přivaděče. Další ukončenou stavbou je zvýšení protipovodňové ochrany Českého Těšína na řece Olši, Ropičance a Sadovém potoku. Probíhá realizace protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy včetně přípravy vodního díla Nové Heřminovy.

Naší prioritou je bezpečnost vodních děl, která prochází postupně modernizacemi. Další důležité oblasti, kterými se zabýváme, jsou protipovodňová opatření. Velkým tématem je adaptace Vodohospodářské soustavy povodí Odry na postupnou klimatickou změnu. Mezi problémy, které řešíme společně s ministrstvem zemědělství je financování některých velkých staveb a klesající odběry povrchové vody, řekl Jiří Tkáč, generální ředitel Povodí Odry .

Vodohospodářská soustava Povodí Odry zásobuje vodou z vodárenských nádrží jeden mil ion obyvatel, to je více než 90 procent z celkového počtu obyvatel v dílčím povodí Horní Odry, s vysokou zabezpečeností dodávek téměř 100 procent . Zde dochází k dlouhodobému pozvolnému poklesu požadavků na odběr vody, který je spojen jak s technologickým pokrokem, tak se změnou struktury průmyslu, útlumem některých provozů a mírným obyvatelem.

Na základě analýzy provedených ve spolupráci s Pavlem Fošumpauerem z ČVUT Praha je možné konstatovat, že spolehlivost vodních zdrojů v povodí Odry je zajištěna i pro očekávaný vývoj klimatických změn v časových horizontech až do roku 2060 a soustava bude poskytovat požadované množství vody trvale. Případné požadavky na užitkovou vodu na Krnovsku a Opavsku bude možné pokrýt z připravovaného víceúčelového díla Nové Heřminovy ​​​​na řece Opavě, která je součástí protipovodňových opatření v povodí horního toku řeky Opavy.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry