Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Na jižní Moravě se dočkaly obnovy tři vodní nádrže a vrátily vodu lesům

3. 11. 2023

page.Name
Soustavu tří vodních nádrží letos obnovily a několik nových tůní vytvořily Lesy České republiky za bezmála 8,5 milionu korun v údolí Zlatého potoka v katastrálním území Tetčice v okrese Brno-venkov.

Obnovené nádrže zadržují vodu v krajině av tůních naleznou útočiště zvláště chráněné živočichové, jako je skokan zelený, ropucha obecná nebo slepýš křehký. jejich výskyt v této lokalitě potvrdil biologický průzkum. „Nejdříve jsme se naučili torza původních nádrží a poté vybudovali nové včetně spodních výpustí a bezpečnostních přelivů,“ uvedl Pavel Hopjan, vedoucí správy toků pro povodí Dyje.

K nádržím se dá dostat po naučné stezce, která turisty a ukázky nejkrásnějších částí přírodního parku Bobrava s rozsáhlými lesy. Převažují v nich listnáče, zejména duby, buky či habry. Podnik v rámci svého vodohospodářského programu vrátil dalším projektem vodu lesu: www.vracimevodulesu.cz .

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Lesy ČR