Čtvrtek

29. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Nové ovocné stromy v Robousích oddělí průmyslovou zónu od volné přírody

22. 11. 2023

page.Name
Patnáct nových stromů oddělí průmyslovou zónu od volné přírody a dalších čtyřicet doplní původní alej. Nadace ČEZ v Robousích u Jičína výsadbu podpořila 131 500 korunami v grantovém řízení Stromy. Bývalá silnice pro motorová vozidla se stavbou obchvatu změnila v komunikaci, která je využívána pěšími a cyklisty, slouží pro zaměstnance průmyslové zóny či návštěvníky Jičína, ale zejména obyvatele příměstské části.

Vzhledem k tomu, že jde o paralelní komunikaci se sjezdem z obchvatu města do jeho centra a průmyslové zóny je tato silnice značně zatížena hlukem a prašností. Nové stromky mírná prašnost, oddělí průmyslovou zónu a zlepší životní prostředí. V druhé lokalitě budou doplněny nové dřeviny, které obnoví současnou alej ovocných stromů a bude opětovně plnit svoji původní funkci jako vzácný a estetický prvek místní krajiny. 

„Grant stromy od Nadace ČEZ nám pomohl zakoupit 15 kusů hrušní, které jsme vysadili u nově vybudovaného kruhového objezdu. Stromy tím zlepší životní prostředí,“ uvedl starosta Jičína Jan Malý. Jeden strom sama zasadila i Alena Stillerová, místostarostka Jičína, v jejíž kompetenci je spolupráce s osadními výbory. „Celý nápad na osázení cesty ke kruhovému objezdu stejně jako na obnovu, ale směrem ke Dvorcům, přišel přímo od místních obyvatel,“ dodala místostarostka.

V první lokalitě o délce přibližně 145 metrů dojde k liniovému vysazení 15 stromů, především planých hrušní, se zapěstovanou korunou ve výšce 2,20 metru. Stromy budou alejového charakteru s minimálním obvodem kmene 10 až 12 centimetrů. Tato iniciativa nezpůsobí kácení existující vegetace, naopak povede k oddělení průmyslových zón od volné krajiny, což přinese výrazné zlepšení podmínek pro obyvatele v souvislosti s částečným odhlučněním a snížením prašnosti z průmyslových zón.

Ve druhé lokalitě dojde k obnově nové aleje. Zahrnuje odstranění suchých částí starých jabloní a případné pokácení zcela suchých exemplářů. Dále bude provedeno doplnění 40 nových ovocných dřevin, jako jsou třešeň ptáčnice, hrušeň polnička, jabloň lesní a jeřáb ptačí. Tyto nové stromy budou vysazeny vysokokmeny s kůly, úvazky a ochranou proti okusu. Tím dojde k zachování zeleného pásma na stanovišti, přičemž se očekává zvýšení estetické, biologické a funkční hodnoty celé oblasti.

Výsadba byla konzultována s pracovníky Agentur ochrany přírody a krajiny ČR a Odboru životního prostředí Městského úřadu Jičín. Výsadba byla zajištěna obyvateli obce Robousy v součinnosti s pracovníky Technických služeb města Jičína s potřebnou technikou. Následná péče bude zajištěna Technickými službami města Jičína.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: ČEZ