Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Peníze převedené do státního rozpočtu podpoří hospodaření v lesích

4. 11. 2023

page.Name
Lesy České republiky, jejichž zakladatelem je Ministerstvo zemědělství (MZe) České republiky, převedou do státního rozpočtu dalších půl miliardy korun, které budou využity k podpoře hospodaření v lesích.

„Jen loni lesníci vysázeli téměř 226 milionů stromků. Díky Národnímu plánu obnovy jsme každoročně v letech 2021 a 2022 obnovili sadbu lesů odpovídající rfozlohou Krkonošskému národnímu parku. Plníme jednu z priorit našeho resortu, a to je obnova lesů po kůrovci. Finanční prostředky budou dále doplněny o podporu používání šetrných technologií při hospodaření v lesích, ochraně lesa před hmyzími škůdci a při péči o genofond lesních dřevin,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Finanční prostředky ministerstvo použije především na proplacení žádostí o finanční příspěvky, které nejsou financovány z Národního plánu obnovy, a jejich schválení již několik měsíců čeká na zvýšení rozpočtu MZe z prostředků státního podniku. Ministerstvo zemědělství zajišťuje, že odvod do státního rozpočtu se nedotkne pravděpodobných investic Lesů ČR. Státní podnik bude nadále pokračovat zejména v obnově lesů, opravě lesní dopravní sítě a péči o vodohospodářské poměry.

(hyš-tk)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Lesy ČR