Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Pozdní podzim je ideální pro výsev na lukách nejen v Českém středohoří

18. 11. 2023

page.Name
Pestře rozkvetlé květnaté louky sice nejsou součástí podzimního měsíce, ale pokud bychom se touto krásou chtěli kochat následující roky, je právě pozdní podzim ideální měsíc pro výsev. Pokud již máte osivo s ideálně regionální směsí, je dobré obsah sáčku před výsevem důkladně promíchat. Velmi důležité je také nepodcenit přípravu půdy.

Ta je obdobná jako pro trávníky. Louka se vysévá velmi mělce, a to do hloubky maximálně pět milimetrů zkypřené, urovnané a odplevelené půdy. Vyseté osivo se poté mělo zakládat do půdy hráběmi a následně uválí. První rok po výsevu rostou převážně trávy a pouze kořenky lučních rostlin. Květnatá louka se hledá nejlépe lištovou či bubnovou travní sekačkou nebo kosou na výšku minimálně čtyři až pět centimetrů nad povrchem půdy. Louka kvete postupně ve druhém až třetím roce po výsevu.

A ještě něco málo k regionálním směsím. Tyto směsi využívají pouze pro lokální osev. Seje se tedy ve stejném regionu, v jakém bylo osivo hledat. Tento postup je velmi důležitý pro zachování rozmanitosti našich luk. Díky tomu nejsou uměle rozšiřovány druhy rostlin, které do dané oblasti nepatří a zároveň se chovají i geneticky pestrost v rámci jednotlivých druhů.

A jak takové osivo získat? To je možné několika způsoby. Jednak kartáčováním zdrojových, druhů bohatých luk pomocí speciálních strojů, výmlatem nebo díky tak zvanému zelenému senu. Zelené seno je čerstvě posečená biomasa z blízké louky, která se rozprostře v lokalitě, kde chceme mít druhově bohatou květnatou louku.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: K. Tremlová