Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Při revitalizaci Novosedelského potoka vznikly tůně a byly vysazeny dřeviny

26. 11. 2023

Při revitalizaci Novosedelského potoka vznikly tůně a byly vysazeny dřeviny 7 snímků
Nedaleko obce Nemanice v Chráněné krajinné oblasti Český les proběhla revitalizace dříve napřímeného a opevněného koryta bezejmenného přítoku Novosedelského potoka. Součástí projektu bylo vytvoření soustavy tůní a zároveň výsadba několika druhů dřevin. Projekt spočíval v revitalizaci toku potoka a jeho přilehlých částí.

V rámci komplexních pozemkových úprav obec navrhla zpřírodnění v minulosti napřímeného a opevněného koryta bezejmenného přítoku Novosedelského potoka a vytvoření soustavy tůní. Díky výsadbě dřevin a zpřístupnění lokality chodníkem je nyní lokalita zajímavá nejen pro chráněné druhy rostlin a živočichů, ale i pro obyvatele obce. Celá lokalita má výměru 5,5 hektaru.

Původní stav
V minulosti bylo koryto potoka uměle napřímeno a svedeno do betonového koryta. V lokalitě byly provedeny meliorace, které však nikdy zcela neplnily svůj účel. Postupem času se opevnění koryta rozpadlo a potok postupně zarůstal náletovými dřevinami.


Průběh realizace
Při komplexních pozemkových úpravách obec navrhla vytvoření soustavy tůní a poskytla k realizaci pozemky. Projektová dokumentace řešila vybudování dvou velkých průtočných tůní 70 krát 50 a 55 krát 30 metrů a šest malých neprůtočných tůní. Na potoce o délce 570 metrů bylo vybudováno 20 kusů přepážek. Součástí projektu je i obslužný chodník dlouhý 630 metrů. Poté byla lokalita osázena 30 medonosnými ovocnými stromy a 40 listnatými keři. Doba od začátku projektování do finální realizace trvala čtyři roky, a i díky konzultacím s CHKO Český les se v průběhu prací nevyskytly zásadní problémy.

Efekt opatření
Hlavním přínosem akce je oživení lokality jako biotopu se zapojením rostlinných a keřových společenstev. Výsadbou ovocných stromů byli podpořeni místní včelaři. Již po dvou letech od realizace je patrný výskyt vzácných živočichů, jako jsou kuňka žlutobřichá či čolek obecný. Zlepšil se i vodní režim v území a zároveň se zatraktivnila lokalita pro občany Nemanic. V rámci údržby lokality je mimo jiné nutné likvidovat invazní druhy rostlin, například šťovík kyselý.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Český les