Pondělí

20. května 2024

Nyní

11°

Zítra

12°

Svátek má

Průzkum: Důvěra místních i návštěvníků ke Správě KRNAP je vysoká

23. 11. 2023

page.Name
Společnost MindBridge Consulting představila výsledky výzkumu (ne)spokojenosti veřejnosti – místní i návštěvnické – s prací Správy Krkonošského národního parku jako instituce. Sběr dat probíhal od listopadu minulého roku do srpna roku letošního na výběrovém vzorku 600 návštěvníků a 300 místních obyvatel. Pokud bychom měli výsledky výzkumu přenést na stupnici známkování jako ve škole, Správa KRNAP by dostala lepší dvojku.

Cílem projektu bylo zmapovat spokojenost místních obyvatel a návštěvníků s prací Správy KRNAP, omezeními, která klade existence národního parku na jejich život či návštěvu a se soužitím místních lidí se Správou KRNAP jako instituce. Zkoumalo se také, jak lidé vnímají návštěvní řád KRNAP a pravidla, která pro pohyb v národním parku platí, znají.

Prezentace výsledků výzkumu, která proběhla za přítomnosti náměstí ministra životního prostředí Tomáše Tesaře, předsedy Svazku měst a obcí Krkonoš Jana Sobotky i zástupců Správy KRNAP, se ujal výkonný ředitel společnosti MindBridge Consulting Tomáš Kravka. „Výzkum měl ukázat pohled dvou cílových skupin – rezidentů krkonošských obcí a návštěvníků hor. Dotazovaný vzorek 900 osob zmapoval spokojenost rezidentů se životem nebo návštěvníků s návštěvou v oblasti KRNAP. Cílem bylo zjistit, jak obě cílové skupiny vnímají omezení související s národním parkem, a jak hodnotí soužití se Správou KRNAP.“

Spokojenost s životem či návštěvou Krkonoš vyjádřilo 93 % rezidentů, respektive 92 procent návštěvníků. Nespokojenost, výrazně menšinová, pramenila u návštěvníků především z vysokých cen, v případě místních lidí z velkého počtu turistů, nebo příliš tolerantního přístupu Správy KRNAP k nim. Naprostá většina návštěvníků, 97 procent, se necítí nijak omezována návštěvním řádem KRNAP, totéž platí pro 95 procent rezidentů. Zbývajícím třem procentům návštěvníkům vadily zákazy vjezdu a nemožnost volného pohybu. Rezidenti kritizovali striktnost stavebního povolení, absence klidu a velkého množství turistů. Spokojenost se Správou KRNAP, respektive se soužitím s ní vyjádřilo 90 procent návštěvníků a 87 procent rezidentů.

Za práci, výsledky a působení Správy KRNAP (ohodnoceno jako známkou ve škole) by jí návštěvníci dali známku 1,8, rezidenti pak 1,7. Podle dotazovaných si Správa KRNAP zaslouží pochvalu za ochranu přírody, pořádané akce, údržbu cest, usměrňování návštěvnosti, péči o KRNAP a vztah k rezidentům. Podle náměstka ministra životního prostředí Tomáše Tesaře tento výzkum jednoznačně říká, že místní lidé i návštěvníci jsou s prací Správy KRNAP spokojeni.

„My jsme před 20 lety společně pracovali na Vizi Krkonoše 2050. Došli jsme v regionu společně k tomu, že je pro nás všechny ochrana přírody velmi důležitá. Je příjemné vědět, že to nejen starostové a správa parku, ale i místní lidé a ti, kdo k nám přijíždějí, vnímají stejně. Před 20 lety ale nikdo z nás netušil, že narazíme na pomyslný strop v návštěvnosti Krkonoš. Nyní jsme na hranici kapacit lidských i ubytovacích. V 90. letech se všichni obávali, že nebude dostatek turistů, upínali jsme se na zahraniční návštěvníky. Dnes jsou Krkonoše navštěvované většinou českými turisty a dosahují rekordních čísel návštěvnosti,“ uvedl Jan Sobotka, předseda Svazku měst a obcí Krkonoš a starosta Vrchlabí.

Výstupy výzkumu poskytují Správě KRNAP podporující vazbu. „To, jak na Správu KRNAP nahlížejí místní lidé, je do jisté míry dané tím, že parku je 60 let. Většina z nich se už narodila do doby, kdy národní park existoval, vyrůstali v něm a chápou, že to pro ně žádná zásadní omezení neznamená. Správa národního parku se stará o atraktivní prostředí jejich života, nebo lákavou kulisu jejich podnikání. Tušili jsme, že příležitostná a někdy až nevybíravá kritika na sociálních sítích nemá moc společného s realitou a je vlastně dílem několika málo jednotlivců, kteří ji často směřují i ​​vůči jiným subjektům, než jen ke správě národního parku,“ řekl Robin Böhnisch, ředitel Správy KRNAP .

Jak dále sdělil, tento reprezentativní výzkum, v případě místních pokrývá vlastně stokrát větší podíl populace, než standardní celorepublikové výzkumy veřejného mínění, ukazuje, že realita je ještě o něco pozitivnější, než očekávání. „Silný vzkaz od místních obyvatel i od návštěvníků je pro nás ohromným povzbuzením v ochranářské práci i do hledání dalších možných cest vzájemné komunikace a diskuse s našimi sousedy a hosty,“ prozradil ředitel.

Devadesát procent respondentů vnímá Správu KRNAP jako subjekt, který se chová vstřícně, vystupuje s respektem (86 procent), dá se s ním rozumně dohodnout (86 procent) a uplatňuje lidský přístup (77 procent). Opačný - negativní názor - má v těchto parametrech 10 procent, až 23 procent rezidentů si myslí, že uplatňuje úřednickou byrokracii. „Z detailu výzkumu je patrné, že nejhorší známky jsme dostali od rezidentů, kteří jsou v Krkonoších deset a méně let. Jsme totiž pravděpodobně překážkou nového zlatokopectví, snahy vytěžit hory ve všech smyslech tohoto slova. A to je vlastně správně. To je náš úkol a zjevně ho plníme dobře,“ dodal Böhnisch.

Součástí výzkumu byly i otázky na adekvátnost, přijatelnost a znalost pravidel Návštěvního řádu KRNAP a jeho ochranného pásma. Respondenti většinově odpovídali, že jsou si jisti znalostmi návštěvního řádu, aby následně při otázkách na konkrétní pravidla, kupříkladu pohybu v horách nebo sběru lesních plodů a hub, většinově selhali. A to v tom smyslu, že pravidla mají výrazně přísnější, než ve skutečnosti jsou.

Zprávy s výsledky výzkumu zde: https://www.krnap.cz/sprava/sprava-krnap/projekty/ostatni-projekty/vyzkumy-verejneho-mineni-pro-spolecnou-strategii-pece-o-krkonossky-narodni-park- a-karkonoski-park-narodowy/

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP