Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

Rozšířila se spolupráce České krajiny s Českou zemědělskou univerzitou

22. 11. 2023

page.Name
Memorandum o spolupráci dnes uzavřely ochranářská společnost Česká krajina a Česká zemědělská univerzita (ČZU). „Společnost Česká krajina je pro ČZU již dnes významným partnerem, který spravuje síť rezervací s cílem podpory druhové diverzity a současně je aktivní v boji s klimatickou změnou. Podpisem memoranda chceme dosavadní úspěšnou spolupráci výrazně rozšířit především v oblastech vzdělávání a výzkumu,“ uvedl rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička.

Česká krajina s odborníky z ČZU již spolupracuje na několika konkrétních zemědělských projektech. Z ČZU je například část týmu, který se dlouhodobě věnuje výzkumu etologie koní v milovické rezervaci velkých kopytníků. Další experti ČZU jsou zapojení do společného projektu identifikace a eliminace invazních druhů rostlin s pomocí dronů a robotů. Podpis memoranda umožní dosavadní spolupráci rozšířit i na další oblast. Podle Dalibora Dostála, ředitele společnosti Česká krajina, je velmi inspirativní například koncept Chytré krajiny, který ČZU rozvíjí. „Cestou, jak provádět současné výzvy v ochraně přírody a péči o krajinu, je kombinace moderních, chytrých řešení a tradičních postupů,“ poznamenal Dostál.

Témat, kde spolupráce obou subjektů mohla přinést pozitivní výsledky v ochraně přírody i zemědělství, je mnoho. Netýkají se jen výzkumu v terénu, ale například také zlepšování welfare zvířat v oblasti změn legislativy nebo technických opatření, zachování genových zdrojů primitivních plemen, péče o les a bezlesí s pomocí přirozené pastvy velkých kopytníků a podobně. Velmi důležitým tématem do budoucna bude také vytvoření dlouhodobě udržitelného ekonomického modelu přirozené pastvy velkých kopytníků, který tento typ péče o krajinu ještě více zpřístupní nejen institucím ochrany přírody, ale například i zemědělcům hospodařícím v oblastech zasažených suchem, v podhorských oblastech a podobně.

Ochrana přírody i zemědělství čekají v souvislosti se změnou klimatu zásadní proměny. Technologie a postupy testované v rámci konceptu Chytrá krajina i přirozené pastvy velkých kopytníků mohou přinést odpovědi na řadu otázek, které v této souvislosti řeší zemědělci, lesníci i ochránci přírody.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina