Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Seminář o ochraně vod seznámil s hydrogeologií Moravského krasu

19. 11. 2023

Seminář o ochraně vod seznámil s hydrogeologií Moravského krasu 6 snímků
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Českou geologickou službou uspořádaly seminář s názvem Ochrana vod v praxi, který se konal ve Správě CHKO Moravský kras.

Určen byl pro vodoprávní úřady a zúčastnilo se ho 16 zástupců z pěti vodoprávních úřadů v infiltračním zázemí Moravského krasu a zástupců krajského úřadu Jihomoravského kraje. Odborníci z České geologické služby a Správy CHKO Moravského krasu seznámili účastníky s hydrogeologií Moravského krasu.

Kromě problematik vrtů, také s čerpáním podzemních vod a jejich ochranou, s opatřeními na stabilizaci hydrologického cyklu a s posuzováním hydrogeologických posudků. Každý účastník obdržel mapu ve infiltračního zázemí Moravského krasu, aby došlo v rámci spolupráce s vodoprávními úřady ke zlepšení ochrany vod nejen na území CHKO Moravský kras, ale v celém infiltračním zázemí, odkud se voda dostává do chráněného území.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: CHKO Moravský kras