Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

Stoupá počet lidí odkázaných na pomoc a podporu potravinových bank

8. 11. 2023

page.Name
Každoroční Sbírka potravin představuje efektivní systém darování potravin i základních hygienických potřeb a zároveň jeden z významných nestátních pilířů pomoci lidem v obtížné životní situaci. Za deset let se stala největší charitativní akcí v republice a díky ochotným dárcům se podařilo vysbírat 4659 tun potravin, tedy v přepočtu 9,32 milionu porcí jídla a 595 tun základních hygienických potřeb.

Současná role potravinových bank je v systému pomoci lidem v nouzi mnohem důležitější než kdykoli v minulosti. Proto je potřeba hledat cestu, jak finanční i materiální pomoc potravinovým bankám zvýšit tak, aby mohly obsloužit stále rostoucí počet potřebných. „Je opravdu potěšující, že se nám podařilo vybudovat fungující systém pomoci pro spoluobčany v nouzi. Jejich počet bohužel každým rokem narůstá. Podle statistiky se v současné době nachází pod hranicí chudoby až 15 procent všech obyvatel České republiky,“ uvedl Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.

Podle něj sbírka potravin je pro banku zásadním dnem solidarity, kdy se vždy podaří naplnit sklady trvanlivým sortimentem. „Snažíme se také více rozšířit možnosti darování, ať už počtem obchodů, nebo prodloužením možnosti darovat prostřednictvím on-line. Díky tomuto průběžnému rozšiřování sbírky výrazně narůstá objem darovaného zboží. Musím v této souvislosti vyzdvihnout také podporu ze strany státu a spolupráci potravinových bank a obchodních řetězců, která se neustále zintenzivňuje,“ dodal. Kromě spolupráce s velkými charitativními partnery spustily potravinové banky také distribuci potravin a drogerie formou přímého prodeje, respektive sítí vlastních výdejních míst.

Potravinové banky vytvářejí rozsáhlou záchrannou síť a jejich činnost napomáhá státu při pomoci lidem v obtížné životní situaci. Stát prostřednictvím zainteresovaných ministrů, především resortu zemědělství, který v této oblasti zejména cílí na snižování plýtvání potravin, bude i nadále podporovat Sbírku potravin. Podpora potravinových bank musí být stabilní, neboť v souvislosti s aktuální ekonomickou situací narůstá počet obyvatel ohrožených chudobou. Jenom letos jsme na podporu potravinových bank přispěli částkou přes 100 milionů korun, a na jejich provoz i vybavení,“ zdůraznil ministr zemědělství Marek Výborný s tím, že důležitý aspekt Sbírky potravin představuje i omezování plýtvání potravinami.

Jak řekl ministr, s ohledem na vysoký počet lidí v nouzi je důležité rozšíření sbírky o darování nábytku či oděvů, což souvisí i s možnou diskuzí o výši DPH na darování tohoto typu zboží. Jako nezastupitelná se jeví role obchodních řetězců při zajišťování potravin pro lidi v nouzi. Díky jejich průběžnému darování mají obyvatelé nacházející se v obtížné životní situaci jistotu, že se jim vždy dostane potřebné pomoci. Vzhledem k rostoucí poptávce potřebných se v posledních letech zintenzivňuje také finanční a provozní podpora potravinových bank ze strany obchodních řetězců.

„Kromě každoročních sbírek potravin pomáhají řetězce také financovat provoz potravinových bank. Tato přímá pomoc již přesáhla 200 milionů korun a jde o potravinové dary, poskytnutí skladových prostor pro potřeby logistického centra k bezplatnému užívání, finanční dary pro budování nové infrastruktury nebo zakoupení automobilů k Pravidelným svozům z prodeje a zavážení výdejních míst z krajských skladů. Řetězce také pomáhají s řízením a organizací konkrétních projektů,“ sdělil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Toho potěšilo, že každý rok narůstá počet obchodů, které se do Sbírek potravin celorepublikově zapojují, a to zejména díky stále většímu zájmu zaměstnanců pomoci ve volném čase jako dobrovolníci při organizaci sbírky. Aktuální podzimní kolo Sbírky potravin se uskuteční v sobotu 11. listopadu ve více než 2000 prodejnách v celé České republice. Pomoc je zaměřena zejména na seniory, rodiny v krizi, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, hendikepované občany či lidi bez domova.

Od 7. do 21. listopadu lze také darovat potraviny a drogerii prostřednictvím on-line obchodů Košík.cz, Rohlík.cz a Tesco. Na darování drogistického zboží se v rámci sbírek soustředí drogistické řetězce DM drogerie, ROSSMANN a Teta drogerie. Do posledního kola Sbírky potravin letos na jaře se zapojilo více než 4000 dobrovolníků z řad zaměstnanců obchodních řetězců i neziskového sektoru.

  • Až 15 procent obyvatel České republiky se nachází pod hranicí chudoby a má problém pokrýt veškeré životní potřeby; potravinové banky zažívají enormní zájem o pomoc a ve skladech zásadně chybí trvanlivé potraviny

  • Celorepubliková Sbírka potravin, pravidelné darování obchodů a činnost potravinových bank během celého roku představují významný pilíř pomoci všem potřebným

  • S financováním provozu potravinových bank pomáhá stát mnoha desítkám milionů korun ročně

  • Hodnota přímé pomoci obchodních řetězců potravinovým bankám mimo pravidelných sbírek už přesáhla 200 milionů Kč

Více informací na: www.sbirkapotravin.cz

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook Potravinová banka