Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

Světoví odborníci na agrolesnictví se setkají na konferenci v Brně

6. 11. 2023

page.Name
Na Mendelově univerzitě v Brně se od 27. do 31. května příštího roku uskuteční důležitá Evropská agrolesnická konference, která se bude zabývat výzkumem i praxí v této oblasti. Řešit se budou příležitosti i výzvy při aplikaci stromů do zemědělství. Odborníci z celého světa budou diskutovat na tematických zasedáních, workshopy nabídnou účastníkům nové zkušenosti a impulzy, jak může agrolesnictví diverzifikovat produkci, zlepšit zdraví půdy i biologickou rozmanitost v Evropě.

„Hlavním cílem je prosadit a ukázat, že pěstování dřevin na zemědělské půdě může mít nejen mnoho pozitivních environmentálních benefitů, ale hlavně, že dřeviny mohou představovat pro zemědělce i zajímavou produkční alternativu,“ řekl Bohdan Lojka, předseda vědecké komise konference . Kromě toho sdělil, že se řeší, jaké dřeviny, jak a kde pěstovat na zemědělské půdě a jak je včlenit i do modelu intenzivního zemědělství s tím, že zemědělci projevují stále větší zájem o tuto možnou alternativu.

Na konferenci se objeví speakři nejen z Evropy, ale i Ameriky nebo Austrálie. Organizátoři se snažili pozvat na konferenci nejlepší odborníky praktiky z celého světa. Lojka se moc těší například na přednášky a diskuzi s Kevinem Walzem a Michaelem Goldem ze Spojených atátů amerických nebo Rowenem Raidem z Austrálie, kteří mají dlouholeté vědecké, ale hlavně i praktické zkušenosti s agrolesnictvím ze svých zemí.

„Joachim Milz z Německa bude mluvit o svých zkušenostech s dynamickým agrolesnictvím a další evropští praktici jako Jo Smith z Portugalska, Stephen Briggs z Velké Británie a Adolfo Rosati z Itálie určitě nám všem dávají jejich zkušenosti. Třešničkou na dortu budou i příspěvky Christiana Dupraze z Francie, což je pro mého otce evropského agrolesnictví, a Patricka Wormse z Belgie, prezidenta Mezinárodní agrolesnické unie,“ vyjmenoval.

Evropské zemědělství se týká s klimatickou změnou, úbytkem hmyzu a ptáků v krajině, znečištěním i snahou o potravinovou soběstačnost a zlepšení zdraví lidí. Agrolesnictví, tedy pěstování dřevin, společně s rostlinnou výrobou nebo chovem hospodářských zvířat je osvědčeným způsobem, zároveň jak udržet produkci potravin a čelit těmto problémům.

Dobře navržené agrolesnické systémy přizpůsobené místním podmínkám mohou také zlepšit biodiverzitu i ekosystémové služby krajiny. I přes zájem zemědělců a politiků je ale přijetí agrolesnictví v současnosti náročné. Cílem mezinárodní konference je řešit výzvy při zavádění agrolesnictví. Tato nejvýznamnější evropská agrolesnická akce se v České republice koná poprvé.

Agrolesnictví v zemi nabírá na síle, sídlí zde mnoho farem, kde může být agrolesnictví základním kamenem zemědělského rozvoje a zároveň dokáže zlepšit odolnost farmy vůči změně klimatu. „V současné době se v České republice agrolesnictví bouřlivě rozvíjí a mají o něj zájem vědci, samotní zemědělci i politici. Důkazem je i to, že se tento rok rozběhlo i opatření na podporu agrolesnictví v rámci našeho strategického plánu Společné zemědělské politiky EU,“ uvedl Bohdan Lojka.Podle Judit Csikvári, prezidentky Evropské agrolesnické federace (EURAF), která má více než 600 členů ve 23 evropských zemích a jejímž cílem je podporovat přijetí agrolesnických postupů v celé Evropě, je třeba brát zemědělskou krajinu jako živoucí nedílnou součást našich ekosystémů. „Naše systémy produkce potravin by měly spolupracovat s přírodou, ne pracovat proti ní. Když to pochopíme, začneme zkoumat rozmanité způsoby, kterými můžete agrolesnictvím přispět k zelenějšímu zemědělství a rozvoji venkova. Cítím, že naší silnou stránkou je spolupráce, sdílení rozmanitých názorů, s různým zázemím a různými okolnostmi. Na tom musíme společně pracovat,“ děli la.

(hyš-bl)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook