Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

U Aše vzniká nová rezervace divokých koní, zvířata odjela z Milovic

26. 11. 2023

page.Name
V lokalitě Štítary nedaleko Aše se připravuje nová rezervace divokých koní. Tři klisny divokých koní do těchto míst odjely z milovické rezervace velkých kopytníků na Nymbursku. Jde o nejzápadnější nově vznikající rezervaci v České republice, zároveň první v Karlovarském kraji a třetí , která vznikla díky místním samosprávám.

„První vytvořily před několika lety Dobřany na Plzeňsku a druhou loni v Krnově v Moravskoslezském kraji,“ řekl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, jež nově poskytla divoké koně. „Pro města, obce, kraje i soukromé vlastníky pozemků je pastva velkých kopytníků nejlevnějším způsobem, jak pečovat o přírodně cenné pozemky. Jsme rádi, že se touto cestou pustili další radnici,“ uvedl Dostál.

Před naložením do přepravníku se koně v Milovicích popásali na travnatých porostech. Vystupovat však budou do zcela jiného prostředí. „V lokalitě napadl sníh,“ upozornil Luboš Pokorný, starosta obce Krásná, jenž poděkoval společnosti Česká krajina za zapůjčení tří divokých koní, kteří budou mít svou novou domovinu ve Štítarech. „V rámci projektu Štítary centrum lokální biodiverzita bude cílem jejich pobytu v této lokalitě pastevní management a ochrana životního prostředí. Na naše nové „sousedy“ se již všichni moc těšíme, pokusíme se jim vytvořit co nejlepší podmínky pro klidný a spokojený život,“ ubezpečil starosta.

Cílem je vdechnout nový život znehodnoceným travnatým a mokřadním plochám na území bývalé obce Štítary u Krásné. „Zavedením extenzivní pastvy exmoorských koní na ploše 10 hektarů zlepšíme biotopy, které jsou důležité pro výskyt některých kriticky ohrožených druhů, například hnědáska chrastavcového nebo perlorodky říční. Zapojením veřejnosti zvýšíme dědictví místních obyvatel i turistů o význam našeho přírodního a kulturního,“ sdělila ochranářka Erika Smrtová, která projekt iniciovala.

Rezervace u Aše je třináctou lokalitou pro velké kopytníky, která vznikla v České republice. Další dvě rezervace na severu a jihu Čech nyní čekají na příjezd zvířat z Milovic. Ty jsou plánovány na příští týdny. Projekt s názvem Štítary centrum lokální biodiverzita je součástí iniciativy Evropské unie v rámci Green Belt - BEST Belt. Příjemcem podpory a realizátorem projektu je obec Krásná. Převoz koní do lokality Štítary u Aše nebyl jediným transportem, který z Milovic vyjel. „Do rezervace u Krnova jsme převáželi tři letošní hřebečky divokých koní. Doplní dvojici praturů, kteří se v rezervaci u Krnova pasou od konce loňského roku,“ zmínil Dostál.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina