Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

25°

Svátek má

Úpravy zajišťují ochranu obyvatel před povodněmi i ochranu přírodních zdrojů

2. 11. 2023

page.Name
Ministerstvo zemědělství (MZe) se bude snažit ve spolupráci s ministerstvem financí navýšit v příštím roce částku na pozemkové úpravy. Jejich financování věnuje MZe velkou pozornost, i přes to, že peníze jsou pro všechny oblasti zemědělství v letošním roce i v návrhu rozpočtu na příští rok omezeny. Bude hledat případné jiné volné zdroje ve vlastním rozpočtu, které nebudou v příštím roce využity, a převede je na realizaci pozemkových úprav.

„Jednou z priorit našeho ministerstva je zadržení vody v krajině a další opatření, která reagují na změnu klimatu. V praxi jde například o péči o vodu v krajině a akumulaci vody k zabezpečení dostatku vodních zdrojů. Se zadržením vody, ale is ochranou půdy proti vodní a větrné erozi v krajině souvisí právě účinné pozemkové úpravy. V letošním roce jsme na mimořádně navýšili rozpočet o 200 milionů korun z vlastních uvolněných zdrojů, a celkově jde o 2,35 miliardy korun. Pro příští rok je zatím v návrhu rozpočtu 1,7 miliardy korun. Budeme ale hledat možnosti, jak tuto začátek navýšit,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Od roku 1991 šlo na pozemkové úpravy, tedy na projekty pozemkových úprav a na realizaci krajinotvorných opatření, 34,5 miliardy korun. Zatím je v návrhu státního rozpočtu v příštím roce částka 1,7 miliardy, kdy 600 korun jde ze státního rozpočtu a 1,1 miliardy korun jsou evropské peníze účelově určeny především na investiční akce. Podle ministra je potřeba pozemkové úpravy dostávat více do povědomí veřejnosti. Tomu například pomáhají akce jako Žít krajinou pořádaná Státním pozemkovým úřadem.

„Na nich je příležitost zdůraznit důležitost pozemkových úprav pro náš venkov a krajinu. Stejně jako zviditelnit a ocenit záslužnou práci pozemkových úřadů, jejich poboček, ale také projektantů a dodavatelů. Za jejich práci jim patří velký dík. Myslím si, že veřejnosti nepříliš dostatečně ukazujeme, jakým způsobem k ochraně krajiny přistupujeme. Jde nám o to chránit půdu, vodu a další složky životního prostředí ve venkovské krajině. Pozemkové úpravy mají skvělou přidanou hodnotu pro krajinu a její pozitivní proměnu nejen na venkově,“ uvedl ministr Výborný.

Ministr zemědělství Marek Výborný a ústřední ředitel Státního úřadu Martin Vrba předali ocenění vítězům soutěže Žít krajinou 2022. Oceňuje nejlepší navrženou realizaci a vybudované prvky plánů společných zařízení v krajině, jejich autorů, organizátorů a všech dalších, kteří se o ně zasloužili. Více informací o výsledcích soutěže naleznete zde .

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto