Úterý

23. července 2024

Nyní

14°

Zítra

16°

Svátek má

V soutěži Park roku 2023 uspěli krajinářští architekti se třemi realizacemi

6. 11. 2023

page.Name
Celkem tři realizace od krajinářských architektů ze Zahradnické fakulty uspěly v letošní soutěži Park roku. Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě skončila na druhém místě. Čestného uznání dosáhla revitalizace území bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě a lesopark Pod Kalichem v Sušici. Autory či spoluautory těchto projektů jsou Pavel Šimek a Lukáš Štefl z Ústavu biotechniky zeleně ZF MENDELU. Do 17. ročníku soutěže se přihlásilo rekordních třicet děl krajinářské architektury.

Pětičlenná odborná porota kromě hlavních cen udělila i tři další ceny a tři čestná uznání. Druhým favoritem na nejvyšším stupni byl příkladně a citlivě obnovený Jubilejní park ve Znojmě. „Při vstupu do parku jsme se přenesli do meziválečného období. Autentické a kvalitně zrestaurované dílo Josefa Kumpána svědčí o kvalitě projektu i obětavé péči města,“ podotkl člen poroty Attila Tóth.

Jak řekl Pavel Šimek, obnova historického parku či zahrady je zcela specifická v mnoha ohledech. Především jde o mnoho souvislostí, které musí architekt vyhodnocovat, respektovat a poté navrhnout jako cílovou variantu. „Pro obnovu Jubilejního parku je typická dosažená vysoká míra autenticity. Je tomu také díky tomu, že návrh obnovy vycházel z velmi zevrubného archivního průzkumu. Výsledkem systémové práce našeho pracoviště je i velmi detailní návrh květinových záhonů, který zpracovala Tatiana Kuťková,“ uvedl.

Čestné uznání za řešení protipovodňových opatření přírodě blízkým způsobem získal lesopark Pod Kalichem v Sušici. „Přírodě blízké postupy uplatněné při návrhu a následné realizaci tohoto projektu vychází ze samotných principů uplatňovaných v krajinářské architektuře. Jde především o respektování terénu, logické vedení vodotečí, použití vhodného sortimentu dřevin a tomu odpovídající technologie založení vegetačních prvků. Základem takového přístupu je jednota celku a detailu. Realizace tohoto záměru také vychází z navrženého systému zeleně města Sušice,“ přiblížil Šimek.

Na zdevastovaném území bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě vznikl zajímavý prostor pro sportování a volnočasové využití. Porotci kvalitní ocenili čestným uznáním technické i biotechnické řešením a kvalitní realizaci. „Z hlediska zeleně bylo cílem vytvořit dlouhodobě stabilní zelené kostry území, která bude mít pozitivní vliv na obyvatelstvo a identitu prostoru, i na zmírnění dopadů klimatických změn. Adaptaci na změnu klimatu bylo přizpůsobeno druhového složení zeleně i použité technologie. To vše v mezioborové spolupráci se sladěním různých zájmů a požadavků na území a v daném architektonickém řešení,“ popsal Lukáš Štefl.

Zkušenosti získané při účasti v soutěžích vědci využívají i při výuce. „Protože se podílím na výuce především technologicky a prakticky profilovaných předmětů, považuji za zcela stěžejní zavádění nových poznatků z praxe do výuky, a také to tak s kolegy na Zahradnické fakultě děláme. Jsem rád, že našim studentům mohu nabídnou i zkušenosti získané na tomto konkrétním projektu, ať již z fáze projekční, tak z reality následné realizace a péče,“ nastínil Štefl.

Soutěž Park roku je pro krajinářské architekty příležitostí pro prezentaci jejich práce z prostředí ateliérů. „Jde o soutěž, která již téměř 20 let nastavuje a popisuje úroveň krajinářské architektury v České republice. Výsledky soutěže jsou často sledovány oborovou scénou. Úspěch v této soutěži je pro každého ze soutěžících signálem, že něco dělá dobře, a to není málo,“ dodal Šimek.

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo dva a půl krát více než v loni. Nebyly mezi nimi jen parky, ale i jiná veřejnost přístupná díla krajinářské architektury včetně naučné stezky nebo zámecké zahrady. Ze třiceti děl porotci na základě dodaných podkladů vybrali třináct, která koncem září navštívili. Celkovým vítězem soutěže se stal zrekonstruovaný park na Moravském náměstí. Porota ocenila pestrou kombinaci květin, dominantní vodní plochu udržované původní i nově vysazené stromy.  

Více informací a fotografií najdete na:

Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě

Lesopark Pod Kalichem v Sušici

Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: archiv MENDELU