Úterý

16. července 2024

Nyní

25°

Zítra

22°

Svátek má

Zemědělci a potravináři z národních zdrojů obdrží 2,5 miliardy korun

9. 11. 2023

page.Name
Ministerstvo zemědělství České republiky předložilo vládě k projednání materiál o národních dotacích. Podle něj v příštím roce získají zemědělci a potravináři z národního rozpočtu 2,5 miliardy korun. Z toho více než 1,8 miliardy podpoří živočišnou výrobu, téměř 350 miliónů rostlinnou výrobu, 100 miliónů je určeno pro potravinářství a bezmála 200 miliónů na ostatní aktivity, jako jsou například vzdělávání a poradenství.

„I přes nutné úspory schválené vlády jsme zachovali většinu provádění stejných programů a budou podporovány v příštím roce ve stejné výši jako letos. Hlavní struktura zemědělských dotací zůstane stejná a proto můžeme kontinuálně pokračovat v podpoře našeho zemědělství a potravinářství jako v předchozích letech,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný. Dotace do zemědělství pro rok 2024 obsahuje programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat.

Dále programy klíčové pro udržení a rozvoj jednotlivých komodit, například zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat či podpora včelařství, programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin, které zahrnují podporu šíření chorob přenosných osiv či sadbu, podporu šlechtitelské činnosti i genetických zdrojů a agroenvironmentálních programů, mezi něž patří biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, budování kapkových závlah nebo podpora restrukturalizace ovocných sadů.

Ministerstvo zemědělství mezi programy na příští rok zařadilo i Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, který může být spuštěn v případě přírodních pohrom a průmyslových havárií. Programy slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Dotace bude opět vyřizovat a proplácet platební agenturu ministerstva Státní zemědělský intervenční fond, s výpovědí programu Genetické zdroje. Podrobné podmínky pro podávání žádostí a přiznávání dotací budou zveřejněny do konce letošního roku.

Přehled národních dotací pro rok 2024

 

Název programu

 

rok 2024

dotace k hospodář. výsledek

(neinvestiční)

dotace na řízení dlouhodobého hmotného majetku

(kapitálové výdaje)

 

tis. Kč

tis. Kč

Podpora včelařství

37 000

 

Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

 

35 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

 

70 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství

 

10 000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

230 000

 

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

192 000

18 000

Genetické zdroje

85 000

 

Nákazový fond

789 800

 

Poradenství a vzdělávání

135 000

700

Podpora evropské integrace nevládních organizací

22 000

 

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

13 500

 

 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

60 000

 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

15 000

 

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

69 000

26 000

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimu jakosti Q CZ

20 000

 

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

672 000

 

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství

0

*)

 

 

2 340 300

159 700

Celkem

2 500 000

*) Prostředky na program budou stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto