Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Barevné čtverce na stromech nově označují hipotrasy v lesích ŠLP Křtiny

11. 12. 2023

page.Name
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) uzavřel s koňskými stájemi v okolí Babic nad Svitavou a Řícmanic smlouvy o využívání vybraných lesních cest. Cesty se oficiálně staly značenými hipotrasami. Smlouvy definují práva i povinnosti nejen školního lesního podniku, ale také koňských stájí, které k dohodě přistoupily.

Další jednání má ŠLP Křtiny před sebou. Na území univerzitních lesů sídlí více než deset koňských stájí. Dosud uzavřené dohody zapojené strany vnímají jako příklad dobré praxe stran sladění požadavků různých zájmových skupin na pobyt v lese. Tomáš Pospíšil, zástupce ředitele ŠLP Křtiny, podepsání smluv vnímá jako završení dvouleté práce, na jejímž začátku byl střet pěších turistů s cykloturisty i koňskými turisty a hledat řešení bylo nutné.

„Začalo to studií, jednáními se starosty, potom se stájemi, kterých je na území ŠLP Křtiny více než deset. Mluvíme až o stovkách koní, které se nám pohybují po lese. Hledali jsme řešení, které bude uspokojivé pro všechny zúčastněné strany. V tuto chvíli máme shodu na území kolem Babic, Řícmanic a vstoupili jsme do jednání se starosty na druhém břehu Svitavy, kde se nachází další stáje,“ řekl Pospíšil k uvedení hipotras do života.

Podle koordinátorky akce Petry Packové ze ŠLP Křtiny byla na začátku jednání pozitivní a důležitá podpora Svazku obcí Časnýř, jehož jsou součástí obce Babice a Řícmanice. Neméně důležité pro školní podnik byly rozhovory se zástupci jednotlivých koňských stájí. „Potřebovali jsme zjistit, které stezky jejich potřebám vyhovují. S našimi hajnými jsme zase naopak konzultovali, které z cest nejsou vůbec vhodné k tomu, aby se po nich pohybovali koně, protože by docházelo k jejich velkému poškození,“ uvedla Packová.

Na projektu ŠLP Křtiny spolupracoval s projektantkou Hanou Trtílkovou z Atelier Fontes, která každou z vybraných stezek prošla s hajnými i stájníky a sesbíraná data poté zpracovala do studie. Celkem je nyní vyznačeno 28 kilometrů tras. „S každou stájí máme uzavřenou smlouvu o dodržování provozního řádu, přičemž je mimo jiné stanoveno, za jakých podmínek není vhodné vyjíždět na nezpevněné cesty, protože by došlo k jejich poškození. Dále v jakých časech se nevydávat na cestu, aby nedocházelo k rušení zvěře a myslivci mohli dělat svou práci,“ prozradila Packová.

Majitelé stájí mají povinnost hlásit, pokud na hipotrasách zpozorují vývrat, nakloněný strom, suché větve a podobně, aby mohlo dojít k nápravě, stezky byly bezpečné a udržované. Školní podnik jim naopak hlásí, která oblast je uzavřena například kvůli těžbě dřeva. Po konzultaci s Klubem českých turistů (KČT) byl pro označení koňských tras na území ŠLP Křtiny vybrán symbol čtverce v barvách, které KČT používá.

Páteřní cesta, která prochází celým územím, je červená, na ní navazují okruhy různé délky, ty jsou značeny zelenou a modrou barvou a vedoucí zpět ke stájím signalizuje žlutá barva, přičemž síť hipotras je propojená napříč územím ŠLP, aby se jezdci mohli vydávat i na několikahodinové treky. „Naší snahou bylo zajistit minimum souběhů hipotras s trasami turistickými, tam, kde to nebylo možné, je nutná obezřetnost a vzájemná ohleduplnost. Na vyznačených hipotrasách by jezdci na koních měli dát přednost pěším turistům,“ dodala Packová.

S finálním obdobím dohody jsou spokojeni i majitelé stájí. „Za hipotrasy jsme velice vděční, protože jedna z nejdůležitějších věcí je bezpečnost koní. V minulosti jsme se setkali s velkou agresí veřejnosti. Na koních u nás jezdí hodně malé děti ai to je důvod, proč jsme rádi, že budeme mít vymezený prostor, kde se můžeme s koňmi svobodně pohybovat,“ zhodnotila dohodu se ŠLP Křtiny Pavla Stejskalová, majitelka White Rose Ranch Řícmanice.

Podobně situaci vidí i Lenka Lišková provozující v Řícmanicích Dětskou jezdeckou školu Šemík a Vlastimil Buchta, majitel stájí Babice nad Svitavou. „Od začátku jsem byl velkým podporovatelem dohody. Beru to tak, že je to něčí majetek, tak minimálně domluva je na místě,“ sdělil Buchta. Jedinými lesními cestami, po kterých zákon dovoluje volný pohyb na kole, lyžích, saních a na koních, jsou cesty kategorie 1L a 2L sloužící k odvozu dříví nákladními auty, jež jsou označovány jako cesty odvozní.

(hyš-pp)
redakce@prirodatv.cz
Foto: ŠLP ML Křtiny