Úterý

16. července 2024

Nyní

25°

Zítra

22°

Svátek má

Brdské potoky Jalový a Mourový odvodňující Jordán

10. 12. 2023

Brdské potoky Jalový a Mourový odvodňující Jordán 5 snímků
Bývalá letecká střelnice Jordán je známa především díky své vojenské historii. Milovníky přírody však Jordán, tedy bývalá cílová plocha, zajímá z jiného důvodu. Náleží totiž společně se stále armádou využívaným cvičištěm Brda a Bahna k ojedinělým lokalitám v Brdech.

Všechna tato místa se vyznačují rozsáhlými březinami a Brda s Jordánem i k lokalitám s nebývalými velkými vřesovišti. V těchto destinacích lze najít větší či menší rašeliniště a mokřady. A právě zde se rodí mnohé brdské potoky. Nejinak je tomu na Jordánu, kde jsou dva význačnější toky - Jalový a Mourový potok. Jalový potok je dlouhý 11 kilometrů a má rozsáhlé prameniště mezi svahy Dlouhého vrchu a Jordánu.

Charakter horské bystřiny má tento tok už pod svým prameništěm v hluboké terénní průrvě mezi svahy Dlouhého vrchu a naproti vrchu Hlava. Tady se voda převaluje mezi kameny hlubokého koryta a padá dolů do táhlého údolí sevřená okolními smrčinami. Pro povodí potoka je charakteristické přítmí po dlouhou část dne kvůli poloze mezi kopci. Proto jsou i okolní lesy typické viditelnými porosty mechů. Když zaprší, vodou nasáklé a oživlé doslova rozsvítí les.

Když Jalový potok opustí lesní komplex Brd, protéká Svatou Dobrotivou, Zaječovem a v Komárově ústí do dalšího brdského toku Červeného potoka. Jalový potok sbírá v prameništi své vody nedaleko dalšího toku odvodňujícího bývalou „ dopadovku“, tedy Mourového potoka, ale potkají se až mimo brdský les u kláštera ve Svaté Dobrotivé. Na Jordánu jsou přitom vody obou toků velmi blízko a rozděluje je sklon terénu do jiných směrů.

(hyš-kh)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Karel Hutr