Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Česká inspekce životního prostředí: Při kácení bez povolení byl porušen zákon

9. 12. 2023

page.Name
Společnost Royal Pine porušila zákon, když vykácela bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody bučiny na svazích Krušných hor nad Mariánským Údolím u Horního Jiřetína. Vyplývá to z vyjádření České inspekce životního prostředí (ČIŽP) k podnětu, který podala organizace Greenpeace.

Podle zjištění ČIŽP vykácela Royal Pine bez povolení 1681 metrů krychlových buků a dubů, což je minimálně 700 stromů starých 140 až 180 let. Firma Royal Pine inspekci tvrdila, že 581 metrů krychlových bylo vytěženo kvůli nebezpečí pádu stromu okolo cest. Ve svazích nad Mariánským Údolím však téměř žádné cesty nejsou. Vlastník lesa se bránil, že na těžbu v lese sice neměl povolení, ale nebyla ilegální a proběhla podle lesního hospodářského plánu.

Podobně reagoval i státní podnik Lesy ČR, který kácel ve starých porostech bez povolení v oblasti kolem Litvínova, i jeho případ řeší Česká inspekce životního prostředí. Greenpeace varuje, že lesní hospodářské plány v Evropské významné lokalitě Východní Krušnohoří jsou ke kácení příliš benevolentní a neřeší ochranu místních vzácných starých lesů. To potvrzuje i analýza Agentury ochrany přírody a krajiny, která říká, že pokud se zde bude kácet podle lesních hospodářských plánů, místní nejstarší porosty úplně zmizí během několika let.

Podle Nikol Krejčové, vedoucí kampaně Greenpeace Nekácejte.cz, je konečně černé na bílém, že kdo kácí v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří bez povolení, ten porušuje zákon. „Vlastníci lesů, konkrétně Royal Pine a Lesy ČR, se už nebudou moci vymlouvat, že postupovali v souladu se zákonem a že kácení bylo v pořádku. Doufám však, že po konstatování o porušení zákona přijde i nějaký adekvátní trest a že inspekce i úřady zajistí, aby se v oblasti, která byla nešetrným a nelegálním kácením poškozena, už nekácelo,“ řekla Krejčová.

Firma Royal Pine v bukových lesích v Krušných horách kácela už na začátku letošního roku, přestože v té době ještě úřady nerozhodly o její loňské žádosti o povolení kácení. Krajský úřad Ústeckého kraje přitom 20. února následně vydal nesouhlasné stanovisko k navrhovanému kácení, avšak v té době porosty, v nichž kácení odmítl, již neexistují. S kacením v řízení nesouhlasily Horní Jiřetín, Greenpeace a Česká společnost pro ochranu netopýrů.

Podle vy šetř ová ní, která si zadala Českou inspekci životního prostředí, se v dutinách pokácených klád vyskytovaly minimálně tři druhy brouků zařazené v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky v nejvyšším stupni ohrožení. Konkrétně šlo o drabčíky Quedius truncicola, Quedius brevicornis a Hesperus rufipennis. Organizace Greenpeace sledovala ilegálně vytěžené dřevo pomocí GPS trackerů. Díky tomu zjistila, že končí na pile v Chomutově a prodává se dále jako palivové dříví. Aktivisté a aktivistky Greenpeace proto v areálu pily v září proti prodeji ilegálně vytěženého dřeva protestovali . Svá zjištění zveřejnila organizace také ve zprávě Zločin proti přírodě: Jak české firmy ničí vzácné staré lesy .  

Greenpeace kritizuje rostoucí míru kácení ve starých lesích, jehož odstrašujícím příkladem je právě ilegální kácení v Mariánském Údolí, a žádá ministra zemědělství a Lesy ČR, aby alespoň ve státních lesích okamžitě s kacením lesů nad 120 let přestaly. Lidé mohou požadovat, kterou už jich bylo přihlášeno 27.00, podpora na internetových stránkách www.nekacejte.cz

(hyš-lh)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Greenpeace