Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Ministerstvo zemědělství chce na jatkách zavést kamerové systémy

7. 12. 2023

page.Name
Ministerstvo zemědělství připravilo novelu veterinárního zákona, kterou reaguje na nová nařízení Evropské komise v oblasti veterinární péče. Součástí návrhu tohoto zákona je mimo jiné novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která zavádí povinnost vybavit jatka kamerovými systémy pro sledování řádného zacházení se zvířaty.

„Jsem rád, že je v našem návrhu uvedena povinnost vybavit jatka kamerovými systémy. To pomůže zvýšit dohled nad zacházením se zvířaty. Doufám, že se tím zamezí riziku týrání zvířat před porážkou, a že již nebude nutné řešit případy neetického chování ke zvířatům, ke kterému mohlo v minulosti docházet,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

V rámci novely veterinárního zákona dochází k revizi právní úpravy veterinární asanace. Cílem je její zpřehlednění a naplnění požadavků dozorových orgánů. Zmírňují se také požadavky na vyšetřování masa domácích prasat na přítomnost trichinel, a to v návaznosti na dlouhodobě dobrou epidemiologickou situaci.

Novela rovněž upravuje postup vydávání opatření k tlumení nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, které jsou velmi nebezpečné. Nově bude možné, aby příslušné orgány v případě některých nákaz učinily či uložily opatření, případně nařídily mimořádné veterinární opatření na základě odborného posouzení, nikoli bezpodmínečně. Upravují se i kontroly, tranzitu a vývozu kontrolovaného zboží, to znamená zvířat, živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží, kde dochází k dílčím úpravám podrobností kontroly vývozu do třetích zemí.

Součástí návrhu zákona je také novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která zavádí kamerové systémy na jatkách. Kamery musí pokrývat prostor pro vykládku a přehánění zvířat, ve kterém se nacházejí živá zvířata. Další součástí novely veterinárního zákona je novela zákona o správních poplatcích, jejímž cílem je zvýšení poplatků v jednotlivých sazebnících veterinární péče. Toto navýšení se bude týkat zejména právnických a podnikajících fyzických osob, například osob působících ve veterinární asanaci, provozovatelů potravinářských podniků, dopravců nebo vývozců.

V případě fyzických osob – chovatelů jde zejména o navýšení ve vztahu k úřednímu ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete v zájmovém chovu z 50 na 100 korun nebo k vydání souhlasu se zahrabáním kadaveru koňovitého na vlastním pozemku chovatele ze 100 na 500 korun. Tento poplatek byl zaveden 15. ledna roku 2020, zvýšení poplatku by mělo platit od 1. ledna roku 2025.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook